วัดศรีสุทธาวาส (จังหวัดเลย)

วัดในจังหวัดเลย

วัดศรีสุทธาวาส เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ในตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งเรียกว่า "ดอนเลยหลง" เป็นดอนที่แม่น้ำเลยไหลอ้อมโค้งโอบเกือบรอบ ปัจจุบันแม่น้ำเปลี่ยนทางจึงมีสภาพเป็นเกาะ

วัดศรีสุทธาวาส
Map
ชื่อสามัญวัดศรีสุทธาวาส, วัดมหาวิสุทธิเทพทีปาราม, วัดศรีทีปาราม, วัดเลยหลง
ที่ตั้งตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ
นิกายธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดศรีสุทธาวาสตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2480 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2493[1] ได้ย้ายมาจากวัดศรีสะอาด (บริเวณหน้าโรงเรียนศรีสะอาดเทศบาล 1 ในปัจจุบัน) มาสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2491 โดยพระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ ป.ธ.6) เจ้าอาวาส เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูอดิสัยคุณาธาร เพราะวัดศรีสะอาด (เก่า) ตั้งอยู่ในเมืองที่แออัด มีถนนบีบสองด้านและตั้งอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเลย จึงถูกลำน้ำเลยกัดเซาะ ทำให้เนื้อที่บริเวณวัดแคบลงทุกปี เมื่อย้ายวัดมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือดอนเลยหลง เจ้าของที่ดินที่ทำกินบนเกาะดอนเลยหลง 5 คน คือ นายกัณฑะ ลำมะยศ นายสังวาลย์ ม่วงนนทะศรี นายเชิญ ดีสุทธิ นายลาน ศรีทัดจันทา และนางใบ พิมเขต จึงได้ถวายที่ดินของจนให้หลวงปู่ศรีจันทร์สร้างวัดโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ[2] แรกเริ่มใช้ชื่อว่า วัดมหาวิสุทธิเทพทีปาราม หรือ วัดศรีทีปาราม แต่ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดเลยหลง ตามภูมิประเทศที่ตั้งวัด[3]

พ.ศ. 2491 สร้างอุโบสถและผูกพัทธสีมา ฝังลูกนิมิต ในปี พ.ศ. 2503 ได้จัดตั้งสำนักศาสศึกษา เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม บาลี มาตั้งแต่เริ่มสร้างวัด

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ วิหาร หอระฆัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ และมณฑป ปูชนียสถานมีพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปศิลาโบราณ[4]

อ้างอิง แก้

  1. "วัดศรีสุทธาวาส". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดศรีสุทธาวาส".
  3. "วัดศรีสุทธาวาส (ธ)". ระบบฐานข้อมูลพระกฐินพระราชทาน.
  4. "มรดกทางพระพุทธศาสนา".