วัดลาดสนุ่น

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดลาดสนุ่น เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วัดลาดสนุ่น
แผนที่
ที่ตั้งตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดลาดสนุ่นสร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริจะปรับปรุงพื้นที่ทุ่งรังสิตซึ่งเป็นที่ดินกว้างขวางและว่างเปล่าอยู่มาก ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร กสิกรรม จึงโปรดเกล้าให้บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ขุดคลองส่งน้ำขึ้น โดยให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์เป็นผู้ควบคุมดำเนินการในครั้งนั้น เมื่อขุดมาถึงคลองซอยที่ 1 หมู่บ้านลาดสนุ่น ได้พบพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระภิกษุโทน เป็นญาติกับนายเที่ยง (ต้นตระกูลบัวเที่ยง) ซึ่งอาศัยอยู่ในโรงนาเล็ก ๆ ที่ปากบึงลาดสนุ่น เกิดศรัทธาจึงคิดสร้างวัดขึ้นบนเนื้อที่ 16 ไร่ แต่ไม่ได้ทำรังวัด ต่อมา พ.ศ. 2464 พระอธิการหมง เจริญมาก เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ทำเรื่องขอเนื้อที่จากพระคลังมหาสมบัติ และได้รับอนุญาตให้เป็นที่วัด[1] โดยมอบให้หอทะเบียนที่ดินจังหวัดธัญบุรีจึงไปทำการรังวัดให้ ด้านการศึกษา ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 นอกจากนี้ยังได้ให้ทางราชการสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษา วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2511[2]

เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถ กุฏิสงฆ์ หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญหลังเก่า ศาลาการเปรียญหลังใหม่ วิหาร มีปูชนียวัตถุ คือ พระประธานในอุโบสถแบบสุโขทัย หน้าตักกว้าง 41 นิ้ว ปางมารวิชัย[3] และมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย 3 องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญ วิหาร และหอสวดมนต์

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดลาดสนุ่น". เทศบาลเมืองคูคต. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-06-02. สืบค้นเมื่อ 2021-06-02.
  2. "วัดลาดสนุ่น". พระสังฆาธิการ.
  3. "วัดลาดสนุ่น". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.