วัดลาดบัวหลวง

วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดลาดบัวหลวง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระยาบันลือ ในตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดลาดบัวหลวง
แผนที่
ที่ตั้งตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระปลัดสำเริง สุธมฺโม
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดลาดบัวหลวงตั้งวัดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2479 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 โดยมี นายอ่วม นางเพียร เสงี่ยมภาพ บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดเนื้อที่ 15 ไร่ ต่อมาได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 5 ไร่ ทางวัดได้ซื้อที่ดินเนื้อที่ 100 ไร่

ในสมัยของพระครูวิชัยกมลเขตต์ (ผิว ภาสวณฺโณ) เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้สร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดลาดบัวหลวงมาโดยตลอด ตั้งแต่สร้างอุโบสถ ศาลาการเปรียญ และโรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำอำเภอ รวมถึงงานประเพณีลอยกระทงที่เป็นที่เลื่องลือ[1]

อุโบสถมีลักษณะสถาปัตยกรรมยุคต้นรัตนโกสินทร์ ทรงจัตุรมุขยกพื้นสูง มีชานระเบียงโดยรอบ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 25 เมตร หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ ช่อฟ้า ใบระกาไม้สักลงรักปิดกระจก ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติ ประตูและหน้าต่างแกะสลักภาพรามเกียรติ์ลงรักปิดทอง[2] วิหารกตัญญูกตเวทิตา ทรงจัตุรมุข ตรงกลางหลังคามีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ บานประตู และหน้าต่าง แกะสลักลายเป็นเรื่องรามเกียรติ์ ลงรักปิดทอง ภายในประดิษฐานพระธาตุ สร้างในสมัยพระครูสุภัทรกิตติเป็นเจ้าอาวาส

อ้างอิง แก้

  1. "วัดลาดบัวหลวง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "อุโบสถวัดลาดบัวหลวง". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.