วัดพระไกรสีห์

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดพระไกรสีห์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ในแขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วัดพระไกรสีห์
แผนที่
ชื่อสามัญวัดพระไกรสีห์, วัดกลิ่นวิไลยธาราม, วัดน้อย
ที่ตั้งเลขที่ 60 ซอยรามคำแหง 23 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดพระไกรสีห์เดิมมีชื่อว่า วัดกลิ่นวิไลยธาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2381[1] ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สยามทำสงครามกับญวนโดยการนำของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ถือโอกาสให้ทหารในกองทัพร่วมกันสร้างวัดเทพลีลา ด้วยเหตุที่วัดเทพลีลาตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันและมีถาวรวัตถุใหญ่โตและมั่นคงกว่า ชาวบ้านแถบนั้นจึงเรียกว่าวัดกลิ่นวิไลยธารามว่า วัดน้อย ในปี พ.ศ. 2456 ได้มีการบูรณะพระอุโบสถเป็นอุโบสถมหาอุด

ต่อมาพระครูวิริยกิจจาทร เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ขึ้น เป็นทรงไทย มีเสาวิหาร ซุ้มประตูหน้าต่างแบบบุษบก ตั้งอยู่หลังของพระอุโบสถเดิม หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เป็นเนื้อที่กว้าง 32 เมตร ยาว 49 เมตร และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นทางการว่า "วัดพระไกรสีห์"[2] วัดมีพระประธานในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปสุโขทัยปางมารวิชัยยุคกลาง[3]

รายนามเจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการมั่น
  • พระอธิการจัน
  • พระจือ
  • พระอธิการแก้ว
  • พระครูเพิ่ม
  • พระอธิการถวัลย์
  • พระครูอุดมพัฒนคุณ

อ้างอิง แก้

  1. "รายงานทะเบียนวัด" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2017-10-13. สืบค้นเมื่อ 2020-10-20.
  2. "ประวัติวัดพระไกรสีห์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-23. สืบค้นเมื่อ 2020-10-20.
  3. "วัดพระไกรสีห์". สนุก.คอม.