วัดผาณิตาราม

วัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดผาณิตาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา

วัดผาณิตาราม
อุโบสถของวัดผาณิตาราม
แผนที่
ที่ตั้งตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูธรรมประยุต
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดผาณิตารามตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2447 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2523 พ.ศ. 2523 ที่ตั้งวัดตั้งอยู่ ฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงตรงคุ้งน้ำ ซึ่งเดิมเรียกว่า บ้านบางเฟื้อ บริเวณที่ตั้งเดิมเป็นที่ดินของนายเสือ และนางปิ่น (ไม่ทราบนามสกุล) ผู้ริเริ่มสร้างวัดผาณิตาราม ได้แก่ นางผึ้ง วัฒนสินธุ์ และนางสาวพุ่ม พุ่มตระกูล ได้เจรจาขอซื้อที่ดินเนื้อที่ 5 ไร่ 99 ตารางวา เป็นเงินจำนวน 3 ชั่ง (หรือ 240 บาท) นายเสือและนางปิ่น ได้ยินยอมขายที่ดิน[1]

วัดผาณิตารามมีศาลาการเปรียญเป็นอาคารไม้สักเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี และมีหอระฆังไม้ วัดผาณิตารามเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา แห่งที่ 5 ทางวัดจัดอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับเยาวชนเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักสูตรพัฒนาจิต เพื่อให้เกิดปัญญาและสันติสุขของคุณแม่ สิริ กรินชัย และได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
  • พระอธิการสร้อย
  • พระอธิการเย็น
  • พระอธิการขาว
  • พระอธิการเย็ก
  • พระอธิการแดง
  • พระครูอนุกูลธรรมกิจ
  • พระครูธรรมประยุต

อ้างอิง

แก้
  1. "วัดผาณิตาราม". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  2. "วัดผาณิตาราม (ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ)". กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.