วัดประตูชัยอรัญเขต

วัดในจังหวัดสระแก้ว

วัดประตูชัยอรัญเขต เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว มีเนื้อที่ดิน 22 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา

วัดประตูชัยอรัญเขต
แผนที่
ชื่อสามัญวัดประตูชัยอรัญเขต, วัดป่าไผ่, วัดประตูชัยอรัญเขต (ป่าไผ่)
ที่ตั้งตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระอธิการวันชัย สิริปัญโญ
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดประตูชัยอรัญเขต เดิมชื่อว่า วัดป่าไผ่ เนื่องจากบริเวณที่ก่อสร้างวัดมีป่าไผ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ซุ้มประตูวัดระบุชื่อวัดว่า วัดประตูชัยอรัญเขต (ป่าไผ่) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้จัดตั้งเป็นวัดขึ้นในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2517[1] มีเจ้าอาวาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากกรมการศาสนาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส จำนวน 2 รูป ได้แก่ พระปลัดบุญลือ ธรรมกุสโร และพระอธิการวันชัย สิริปัญโญ (เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน) ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดประตูชัยอรัญเขตในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2534 วัดยังเป็นสถานที่ตั้งของโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าข้าม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหน่วยสงเคราะห์พุทธมามกะ[2]

อาคารและเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถซึ่งสร้างโดยชาวอินโดนีเซีย สร้างมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ถวายไว้ให้เป็นสมบัติของศาสนา[3] ศาลาการเปรียญชั้นเดียวยกพื้นสูงสร้างด้วยไม้ ศาลาการเปรียญ 2 ชั้น สร้างด้วยปูน กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาธรรมสังเวช และเมรุ

อ้างอิง

แก้
  1. "รายงานทะเบียนวัด จังหวัดสระแก้ว". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
  2. "วัดประตูชัยอรัญเขต". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.
  3. "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ รับถวายอุโบสถวัดชายแดน จ.สระแก้ว". เดลินิวส์.