วัดบ้านพร้าวนอก

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดบ้านพร้าวนอก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา เลขที่โฉนด 3899 มีพื้นที่ธรณีสงฆ์ 8 ไร่ เลขที่โฉนด 549, 662 ทางทิศเหนือติดต่อกับคลองบ้านพร้าว

วัดบ้านพร้าวนอก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดบ้านพร้าวนอก, วัดปากคลอง, วัดสำเภาล่ม, วัดมะพร้าว
ที่ตั้งตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
เจ้าอาวาสพระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก ปุณฺณสีโล)
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดบ้านพร้าวนอกสร้างเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2425 ไม่ปรากฏนามผู้บริจาคที่ดินสร้างวัด แต่เนื่องจากพื้นที่ตั้งวัดนั้นอยู่ใกล้กับปากคลองบ้านพร้าว ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดปากคลอง ต่อมาสมัยหนึ่งมีเรือสำเภาบรรทุกมะพร้าวมาล่มที่ปากคลอง ใกล้บริเวณที่ตั้งของวัด ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่า วัดสำเภาล่ม บ้าง วัดมะพร้าว บ้าง ภายหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น "วัดบ้านพร้าวนอก" วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2435 มีเขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร[1]

อาคารเสนาสนะ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 8.50 เมตร ยาว 13.50 เมตร กุฏิสงฆ์จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ วิหาร ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง หอปริยัติธรรม หอไตร และเจดีย์ 3 องค์[2]

รายนามจ้าอาวาส แก้

  • พระอธิการละมูล
  • พระอธิการบุญเหลือ
  • พระอธิการเที่ยง
  • พระอธิการเขียน โชติสโร พ.ศ. 2454–2506
  • พระใบฎีกาไปล่ อุตฺตโม พ.ศ. 2507–2534
  • พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก ปุณฺณสีโล)

อ้างอิง แก้

  1. "ข้อมูลวัดบ้านพร้าวนอก".
  2. สมคิด ทองสิมา, บุญมา ศรีสุรเมธี (2526). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2. กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. p. 640.