วัดทาร้องเรือ

วัดในจังหวัดลำพูน

วัดทาร้องเรือ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 3 งาน 12 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 31 ไร่ 2 งาน 21 ตารางวา

วัดทาร้องเรือ
แผนที่
ที่ตั้งตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดทาร้องเรือตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2435[1] ตามประวัติวัดแจ้งว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2392 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2472 วัดมีหลายชื่อตั้งแต่ วัดฝั่งหมิ่น วัดบ้านไร่ และ วัดหนองเรือ เดิมวัดตั้งอยู่ ริมแม่น้ำทา น้ำได้เซาะตลิ่งพังเข้ามาใกล้วัด จึงได้ทำการย้ายมาตั้ง ณ ที่ปัจจุบัน ต่อมาพระคำมูลได้เป็นเจ้าอาวาส มีชาวบ้านขว้างหนองเรือมาตั้งบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้ มีบริษัทรับเหมาประมูลไม้สักได้ใช้ช้างชักลากซุงมาลงที่แม่น้ำทาโดยต่อเป็นแพ พระคำมูลจึงได้นำชื่อบริษัททำแพเรือมาตั้งชื่อบ้านและวัดว่า "วัดทาร้องเรือ"

อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ และศาลาบำเพ็ญกุศล ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระประธานในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 พระประธานในวิหารเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยอิฐถือปูน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 พระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าทันใจสร้างด้วยอิฐถือปูนและเจดีย์[2]

รายนามเจ้าอาวาส

แก้
 • พระเกี๋ยง พ.ศ. 2392–2397
 • พระหลวงแก้ว พ.ศ. 2397–2451
 • พระสุริยะ อุรญาโณ พ.ศ. 2451–2452
 • พระแสน ปภศฺสโร พ.ศ. 2454–2456
 • พระลุ่ม พ.ศ. 2456–2458
 • พระสม สุริย พ.ศ. 2458–2463
 • พระครูอุปโลปมคุณ พ.ศ. 2463–2526
 • พระครูหล้า กนฺตจารี พ.ศ. 2527–
 • พระครูโสภณปิยาจาร

อ้างอิง

แก้
 1. "วัดทาร้องเรือ". สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
 2. "ประวัติวัดทาร้องเรือ". ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม.