วัดตำหนัก (จังหวัดปทุมธานี)

วัดในจังหวัดปทุมธานี

วัดตำหนัก เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 67.56 ตารางวา

วัดตำหนัก
แผนที่
ชื่อสามัญวัดตำหนัก, วัดแพพะแต๊ะ, วัดขอม, วัดใหญ่
ที่ตั้งตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดตำหนักสร้างเมื่อ พ.ศ. 2352 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยชาวมอญที่อพยพมาจากเมาะตะมะ เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการสร้างวัดและได้ขนานนามว่า วัดแพพะแต๊ะ แปลว่า "วัดพระพุทธบาท" เดิมวัดนี้ชื่อ วัดขอม หรือ วัดใหญ่ ครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเมืองสามโคกและเสด็จประทับพลับพลาอยู่ที่วัดตำหนัก จึงเข้าใจน่าจะเป็นเหตุให้ชื่อว่า "วัดตำหนัก" ได้รับพระราขทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2336[1]

ภายในวัดมีอาคารเสนาสนะต่าง ๆ ได้แก่ อุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 24 เมตร ลักษณะเป็นรูปเรือสำเภา ไม่มีหน้าต่าง มีประตูด้านหน้า 1 บาน ด้านหลัง 2 บาน กุฎีสงฆ์จำนวน 2 หลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ มณฑป และเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดกลางสององค์หน้าโบสถ์[2] ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ เป็นศิลาแลง หน้าตักกว้าง 2 ศอก มีพระพุทธบาทจำลอง เป็นหินทั้งหมด กว้าง 1 ศอก ยาว 3 ศอก

สมุดภาพ แก้

อ้างอิง แก้

  1. "วัดตำหนัก ต.สามโคก อ.สามโคก ปทุมธานี". ทัวร์วัดไทย.
  2. "วัดตำหนัก". การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).