วัดจอมสุดาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดจอมสุดาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัดจอมสุดาราม
วัดจอมสุดาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (5).jpg
Map
ชื่อสามัญวัดจอมสุดาราม, วัดไพรงาม
ที่ตั้งเลขที่ 1516 ซอยวัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโพธิ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจอมสุดารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 เป็นอดีตตำหนักของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี มีนามว่า "วัดจอมสุดาราม" แต่ชาวบ้านนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไพรงาม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2404[1][2] ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2539[3]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นทางศิลปะสถาปัตยกรรมอาคารก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นประดับที่บริเวณหน้าบันของประตูทางเข้าที่ผนัง และเพดาน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายนอกพระอุโบสถมีใบเสมาคู่ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง และตุ๊กตาสิงห์ของจีนทำจากหินอยู่เป็นระยะ ๆ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาสมัยสุโขทัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อโพธิ์ อาคารเสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ วิหาร รอยพระพุทธบาท หอระฆัง และศาลาท่าน้ำ[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรมศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2
  2. กรมศิลปากร. ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์. รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน, พ.ศ. 2539.
  3. "ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 50 ง): 1. 13 กันยายน 2539. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  4. "วัดจอมสุดาราม". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.