วัดจอมสุดาราม

วัดในกรุงเทพมหานคร

13°46′33″N 100°31′38″E / 13.775698°N 100.527338°E / 13.775698; 100.527338

วัดจอมสุดาราม
แผนที่
ชื่อสามัญวัดจอมสุดาราม, วัดไพรงาม
ที่ตั้งเลขที่ 1516 ซอยวัดจอมสุดาราม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายมหานิกาย
พระพุทธรูปสำคัญหลวงพ่อโพธิ์
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดจอมสุดาราม เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วัดจอมสุดารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2390 เป็นพระตำหนักของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี ซึ่งพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ พระราชทานให้สร้างวัด แต่ชาวบ้านนิยมเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดไพรงาม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐินจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดจอมสุดาราม" เป็นพระเกียรติแก่พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี และพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2404[1][2] ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2539[3]

อาคารเสนาสนะประกอบด้วยพระอุโบสถ มีลักษณะเป็นทางศิลปะสถาปัตยกรรมอาคารก่ออิฐถือปูน มีลวดลายปูนปั้นประดับที่บริเวณหน้าบันของประตูทางเข้าที่ผนัง และเพดาน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายนอกพระอุโบสถมีใบเสมาคู่ เจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง และตุ๊กตาสิงห์ของจีนทำจากหินอยู่เป็นระยะ ๆ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศิลาสมัยสุโขทัย เรียกกันโดยทั่วไปว่า หลวงพ่อโพธิ์ อาคารเสนาสนะอื่น ๆ ได้แก่ วิหาร รอยพระพุทธบาท หอระฆัง และศาลาท่าน้ำ[4]

อ้างอิง แก้

  1. กรมศาสนา. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 2
  2. กรมศิลปากร. ฝ่ายทะเบียนโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและช่างอนุรักษ์. รายงานการสำรวจขึ้นทะเบียนโบราณสถาน, พ.ศ. 2539.
  3. "ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถาน" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 113 (พิเศษ 50 ง): 1. 13 กันยายน 2539.
  4. "วัดจอมสุดาราม". ระบบภูมิสารสนเทศ แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม.