วัดกลางดาวคนอง

วัดในกรุงเทพมหานคร
ระวังสับสนกับ วัดดาวคนอง

วัดกลางดาวคนอง เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย ตั้งอยู่ในแขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร[1] ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่ตั้งวัดทางทิศใต้ ติดต่อกับคลองบ้านกลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวมอญในอดีต

วัดกลางดาวคนอง
วัดกลางดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (3).jpg
วัดกลางดาวคนอง
Map
ที่ตั้งเลขที่ 219 ซอยเจริญนคร 65 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
ประเภทวัดราษฎร์
นิกายธรรมยุตินิกาย
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

วัดกลางดาวคนองสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2420 ในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสันนิษฐานจากเหรียญเงินและเหรียญทองที่ใช้ในสมัยนั้น ที่พบที่อุโบสถ วิหารและเจดีย์ เดิมชื่อว่า วัดกลาง เพราะทางทิศใต้ของวัดติดต่อกับคลองบ้านกลาง ได้เพิ่มคำว่าดาวคนองต่อท้ายไปชื่อที่ตั้งสถานที่ ราว พ.ศ. 2493–2512 ในช่วงว่างเจ้าอาวาส มีเพียงผู้รักษาการณ์แทนเจ้าอาวาส จน พ.ศ. 2513 ได้มีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสประจำวัดขึ้น[2]

วัดกลางดาวคนอง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. 2425 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูกิตติธรรมานันท์[3] มีวิหาร หลวงพ่อทรงงาม มีหลวงพ่อทรงงามเป็นพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น[4]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "วัดกลางดาวคนอง". พระสังฆาธิการ.
  2. "ประวัติวัดกลางดาวคนอง".
  3. "วันธรรมสวนะวัดกลางดาวคนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร". กรมการศาสนา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-23. สืบค้นเมื่อ 2020-07-22.
  4. "ผลการวิเคราะห์ข้อมูล - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี" (PDF).