วสันตวิษุวัต (สันสกฤต: वसन्त विषुवत्, จีน: 春分; พินอิน: chūn fēn, เพ็งอิม: cung1 hung1, โรมาจิ: shunbun) อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม

แก้