ศารทวิษุวัต (สันสกฤต: शारद विषुवत्, จีน: 秋分; พินอิน: qiū fēn, เพ็งอิม: ciu1 hung1, โรมาจิ: shūbun) อาจหมายถึง

ดูเพิ่ม

แก้