บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สีสันแสนสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูใบไม้ผลิ หรือ วสันตฤดู (อังกฤษ: spring) เป็นฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว มีสภาพอากาศปลอดโปร่ง โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ของทุกปี ในขณะที่ในซีกโลกใต้ จะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูใบไม้ผลิแก้ไข

ฤดูใบไม้ผลิ แกนโลกจะเอียงเพิ่มขึ้นทำให้แสงของดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเขตเขตอบอุ่นและเขตหนาว ทำให้กลางวันยาวกว่ากลางคืนในเขตนั้น [1]

 
การหมุนของโลกในฤดูใบไม้ผลิ

ภาพบรรยากาศในฤดูใบไม้ผลิแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข