ฤดูใบไม้ผลิ หรือ วสันตฤดู เป็นฤดูในเขตอบอุ่นและเขตหนาว มีสภาพอากาศปลอดโปร่ง โดยทั่วไป ฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 21 มีนาคม ถึง 20 มิถุนายน ของทุกปี ในขณะที่ในซีกโลกใต้ จะมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน

สีสันแสนสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

ปัจจัยที่ทำให้เกิดฤดูใบไม้ผลิ แก้

ฤดูใบไม้ผลิ แกนโลกจะเอียงเพิ่มขึ้นทำให้แสงของดวงอาทิตย์อยู่ตรงกับเขตเขตอบอุ่นและเขตหนาว ทำให้กลางวันยาวกว่ากลางคืนในเขตนั้น [1]

 
การหมุนของโลกในฤดูใบไม้ผลิ

ภาพบรรยากาศในฤดูใบไม้ผลิ แก้

อ้างอิง แก้