กลางคืน (อังกฤษ: Night) คือช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าจนถึงดวงอาทิตย์ขึ้นของวันใหม่ เวลากลางคืนตรงข้ามกับเวลากลางวันซึ่งรวมกันเป็น 24 ชั่วโมง ช่วงเวลามีความแตกต่างโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ฤดูกาล ละติจูด ลองติจูด และเขตเวลา

ภาพโดยประมาณเมื่อเวลา 12:00 ตามเวลาประเทศไทย ของวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2567 กลางวันคือพื้นที่สว่างในภาพ (คุณสามารถกดที่นี่เพื่อแสดงตามเวลาล่าสุด)
ภาพช่วงเวลากลางคืน

ผลกระทบจากเวลาต่อการดำรงชีวิต แก้

สภาวะที่ปราศจากดวงอาทิตย์ส่องแสง ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักของสิ่งมีชีวิตบนโลก ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพ ทางรูปพรรณสัณฐาน และพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต สัตว์บางประเภทหลับเวลากลางคืน สัตว์บางประเภทใช้ชีวิตเวลากลางคืน สิ่งมีชีวิตประเภทพืชก็มีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะที่ปราศจากแสงด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่ม แก้