กลางวัน

ช่วงเวลาหนึ่งบนโลก

กลางวัน (อังกฤษ: Daytime) โดยทั่วไปหมายถึงช่วงเวลาที่แสงอาทิตย์ได้ฉายลงบนพื้นผิวโลก หรือเท่ากับช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงดวงอาทิตย์ตก เมื่อโลกหมุนไปตำแหน่งของกลางวันก็จะเปลี่ยนไป ความยาวนานของกลางวันขึ้นอยู่กับตำแหน่งบนโลกและความเอียงของแกนโลกที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ ส่วนด้านที่แสงอาทิตย์ไม่ได้ฉายลงบนโลกเรียกว่ากลางคืน

ภาพโดยประมาณเมื่อเวลา 21:00 ตามเวลาประเทศไทย ของวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2564 กลางวันคือพื้นที่สว่างในภาพ (คุณสามารถกดที่นี่เพื่อแสดงตามเวลาล่าสุด)

ทำนองเดียวกับดาวเคราะห์อื่น ๆ กลางวันคือช่วงเวลาที่พื้นผิวของดาวเคราะห์นั้นได้รับแสงสว่างจากดาวฤกษ์ในระบบสุริยะของตนเอง

ดูเพิ่มแก้ไข