ลูอีสแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก

ลูอีสแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก ทรงเป็นเจ้าหญิงสวีเดน โดยเป็นพระราชธิดาใน พระเจ้าคาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน และ สมเด็จพระราชินีลูอีสแห่งสวีเดน โดยทรงเป็นพระนัดดาใน เจ้าชายเฟรเดอริกแห่งเนเธอร์แลนด์ และเป็นพระราชปนัดดาใน พระเจ้าวิลเลิมที่ 1 แห่งเนเธอร์แลนด์ ผ่านทางสายพระราชมารดา ซึ่งพระองค์ทรงอภิเษกสมรสเข้าสู่พระราชวงศ์เดนมาร์ก ทรงเป็นพระมเหสีในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก พระองค์และพระราชสวามีมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 8 พระองค์ เป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งนอร์เวย์ 1 พระองค์ และเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเดนมาร์ก 1 พระองค์ สมเด็จพระราชินีลูอีส เสด็จสรรคตเมื่อมีพระชนมพรรษา 74 พรรษา

ลูอีสแห่งสวีเดน
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ดำรงพระยศ29 มกราคม ค.ศ. 1906 - 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1912
ก่อนหน้าลูอีเซอ
ถัดไปอเล็คซันดรีเนอ
พระราชสมภพ31 ตุลาคม ค.ศ. 1851(1851-10-31)
สต็อกโฮล์ม สวีเดนและนอร์เวย์
สวรรคต20 มีนาคม ค.ศ. 1926(1926-03-20) (74 ปี)
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
ฝังพระศพโบสถ์รอสกิลด์
คู่อภิเษกสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
ลูอีส โจเซฟิน เวอจิเนีย
ราชวงศ์
พระราชบิดาพระเจ้าคาร์ลที่ 15 แห่งสวีเดน
พระราชมารดาลูอีสแห่งเนเธอร์แลนด์ สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนและนอร์เวย์
ศาสนาลูเทอแรน
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชินีลูอีส
ตราประจำพระอิสริยยศ
ธงประจำพระอิสริยยศ
ตราประจำพระองค์
การทูลHendes Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

อ้างอิง

แก้

อื่นๆ

แก้