อเล็คซันดรีเนอแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก เป็นพระอัครมเหสีในพระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก พระองค์และพระราชสวามีมีพระราชโอรสร่วมกัน 2 พระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์กและเจ้าชายคนุด รัชทายาทแห่งเดนมาร์ก ทั้งนี้ พระองค์มีศักดิ์เป็นพระราชอัยยิกาในพระราชนัดดา 6 พระองค์ คือสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งเดนมาร์ก เคานต์อิงกอล์ฟแห่งโรเซินบอร์ก และเคานต์คริสเตียนแห่งโรเซินบอร์ก พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา 73 พรรษา

อเล็คซันดรีเนอแห่งเมคเลินบวร์ค-
ชเวรีน
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ดำรงพระยศ14 พฤษภาคม ค.ศ. 1912 - 20 เมษายน ค.ศ. 1947
สมเด็จพระราชินีแห่งไอซ์แลนด์
ดำรงพระยศ1 ธันวาคม ค.ศ. 1918 - 17 มิถุนายน ค.ศ. 1944
พระราชสมภพ24 ธันวาคม ค.ศ. 1879(1879-12-24)
ชเวรีน เมคเลินบวร์ค-ชเวรีน จักรวรรดิเยอรมัน
สวรรคต28 ธันวาคม ค.ศ. 1952(1952-12-28) (73 ปี)
โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
พระราชสวามีพระเจ้าคริสเตียนที่ 10 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
อเล็คซันดรีเนอ เอากุสเทอ
ราชวงศ์
พระราชบิดาฟรีดริช ฟรันทซ์ที่ 3 แกรนด์ดยุกแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
พระราชมารดาแกรนด์ดัชเชสอานาตเซียแห่งเมคเลินบวร์ค-ชเวรีน
ศาสนาลูเทอแรน

อ้างอิง

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
สมเด็จพระราชินีอเล็คซันดรีเนอ
 
ตราประจำพระอิสริยยศ
 
ธงประจำพระอิสริยยศ
 
ตราประจำพระองค์
การทูลHendes Majestæt
(ใต้ฝ่าละอองพระบาท)
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับDeres Majestæt
(พระพุทธเจ้าข้า/เพคะ)

อื่นๆ

แก้