รายชื่อนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในประเทศออสเตรเลีย ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลของประเทศ โดยมีสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรเป็นประมุขแห่งรัฐ ทั้งนี้เครือรัฐออสเตรเลียมีนายกรัฐมนตรีคนแรกชื่อเอ็ดมันด์ บาร์ตัน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2444 ปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนี้ทั้งหมด 31 คน[1]

รายชื่อนายกรัฐมนตรี แก้

พรรคการเมือง

      พรรคแรงงานออสเตรเลีย       พรรคเสรีนิยมแห่งออสเตรเลีย       Australian Country Party       Nationalist Party
      United Australia Party       Fusion Liberal Party       National Labor Party       Free Trade Party       Protectionist Party

ลำดับ ภาพ ชื่อ
(เกิด–เสียชีวิต)
เขตเลือกตั้ง
ชนะ
เลือกตั้ง
(รัฐสภา)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง พรรค
การเมือง
คณะรัฐมนตรี
เริ่มต้น สิ้นสุด ระยะเวลา
1   Sir Edmund Barton
(1849–1920)
MP for Hunter, NSW
1901 (1st) 1 January
1901
24 September
1903
2 ปี 266 วัน Protectionist Barton
2   Alfred Deakin
(1856–1919)
MP for Ballaarat, Vic
1903 (2nd) 24 September
1903
27 April
1904
0 ปี 216 วัน Protectionist 1st Deakin
3   Chris Watson
(1867–1941)
MP for Bland, NSW
— (2nd) 27 April
1904
18 August
1904
0 ปี 113 วัน พรรคแรงงาน Watson
4   George Reid
(1845–1918)
MP for East Sydney, NSW
— (2nd) 18 August
1904
5 July
1905
0 ปี 321 วัน Free Trade Reid
(2)   Alfred Deakin
(1856–1919)
MP for Ballaarat, Vic
1906 (3rd) 5 July
1905
13 November
1908
3 ปี 131 วัน Protectionist 2nd Deakin
5   Andrew Fisher
(1862–1928)
MP for Wide Bay, Qld
— (3rd) 13 November
1908
2 June
1909
0 ปี 201 วัน พรรคแรงงาน 1st Fisher
(2)   Alfred Deakin
(1856–1919)
MP for Ballaarat, Vic
— (3rd) 2 June
1909
29 April
1910
0 ปี 331 วัน พรรคเสรีนิยม 3rd Deakin
(5)   Andrew Fisher
(1862–1928)
MP for Wide Bay, Qld
1910 (4th) 29 April
1910
24 June
1913
3 ปี 56 วัน พรรคแรงงาน 2nd Fisher
6   Joseph Cook
(1860–1947)
MP for Parramatta, NSW
1913 (5th) 24 June
1913
17 September
1914
1 ปี 85 วัน พรรคเสรีนิยม Cook
(5)   Andrew Fisher
(1862–1928)
MP for Wide Bay, Qld
1914 (6th) 17 September
1914
27 October
1915
1 ปี 40 วัน พรรคแรงงาน 3rd Fisher
  Billy Hughes
(1862–1952)
MP for West Sydney, NSW (until 1917)
MP for Bendigo, Vic (1917–22)
MP for North Sydney, NSW (from 1922)
— (6th) 27 October
1915
14 November
1916
7 ปี 105 วัน พรรคแรงงาน 1st Hughes
7 – (6th) 14 November
1916
17 February
1917
National Labor 2nd Hughes
– (6th) 17 February
1917
9 February
1923
Nationalist 3rd Hughes
1917 (7th) 4th Hughes
1919 (8th) 5th Hughes
8   Stanley Bruce
(1883–1967)
MP for Flinders, Vic
1922 (9th) 9 February
1923
22 October
1929
6 ปี 255 วัน พรรคชาตินิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท)
1st Bruce
1925 (10th) 2nd Bruce
1928 (11th) 3rd Bruce
9   James Scullin
(1876–1953)
MP for Yarra, Vic
1929 (12th) 22 October
1929
6 January
1932
2 ปี 76 วัน พรรคแรงงาน Scullin
10   Joseph Lyons
(1879–1939)
MP for Wilmot, Tas
1931 (13th) 6 January
1932
7 April
1939
7 ปี 91 วัน พรรครวมออสเตรเลีย 1st Lyons
1934 (14th) 2nd Lyons
— (14th) พรรครวมออสเตรเลีย
(พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท)
3rd Lyons
1937 (15th) 4th Lyons
11   Sir Earle Page
(1880–1961)
MP for Cowper, NSW
— (15th) 7 April
1939
26 April
1939
0 ปี 19 วัน พรรคชนบท
(พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท)
Page
(Caretaker)
12   Robert Menzies
(1894–1978)
MP for Kooyong, Vic
— (15th) 26 April
1939
29 August
1941
2 ปี 125 วัน พรรครวมออสเตรเลีย 1st Menzies
พรรครวมออสเตรเลีย
(พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท)
2nd Menzies
1940 (16th) 3rd Menzies
13   Arthur Fadden
(1894–1973)
MP for Darling Downs, Qld
— (16th) 29 August
1941
7 October
1941
0 ปี 39 วัน พรรคชนบท
(พันธมิตรระหว่างพรรครวมใจออสเตรเลียและพรรคชนบท)
Fadden
14   John Curtin
(1885–1945)
MP for Fremantle, WA
7 October
1941
5 July
1945
3 ปี 271 วัน พรรคแรงงาน 1st Curtin
1943 (17th) 2nd Curtin
15   Frank Forde
(1890–1983)
MP for Capricornia, Qld
— (17th) 6 July
1945
13 July
1945
0 ปี 7 วัน พรรคแรงงาน Forde
(Caretaker)
16   Ben Chifley
(1885–1951)
MP for Macquarie, NSW
— (17th) 13 July
1945
19 December
1949
4 ปี 159 วัน พรรคแรงงาน 1st Chifley
1946 (18th) 2nd Chifley
(12)   Sir Robert Menzies
(1894–1978)
MP for Kooyong, Vic
1949 (19th) 19 December
1949
26 January
1966
16 ปี 38 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท)
4th Menzies
1951 (20th) 5th Menzies
1954 (21st) 6th Menzies
1955 (22nd) 7th Menzies
1958 (23rd) 8th Menzies
1961 (24th) 9th Menzies
1963 (25th) 10th Menzies
17   Harold Holt
(1908–1967)
MP for Higgins, Vic
— (25th) 26 January
1966
19 December
1967
1 ปี 327 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท)
1st Holt
1966 (26th) 2nd Holt
18   John McEwen
(1900–1980)
MP for Murray, Vic
— (26th) 19 December
1967
10 January
1968
0 ปี 22 วัน พรรคชนบท
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชนบท)
McEwen
(Caretaker)
19   John Gorton
(1911–2002)
MP for Higgins, Vic[a]
— (26th) 10 January
1968
10 March
1971
3 ปี 59 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
1st Gorton
1969 (27th) 2nd Gorton
20   William McMahon
(1908–1988)
MP for Lowe, NSW
— (27th) 10 March
1971
5 December
1972
1 ปี 270 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
McMahon
21   Gough Whitlam
(1916–2014)
MP for Werriwa, NSW
1972 (28th) 5 December
1972
11 November
1975
2 ปี 341 วัน พรรคแรงงาน 1st Whitlam
— (28th) 2nd Whitlam
1974 (29th) 3rd Whitlam
22   Malcolm Fraser
(1930–2015)
MP for Wannon, Vic
— (29th) 11 November
1975
11 March
1983
7 ปี 120 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
1st Fraser
1975 (30th) 2nd Fraser
1977 (31st) 3rd Fraser
1980 (32nd) 4th Fraser
23   Bob Hawke
(1929–2019)
MP for Wills, Vic
1983 (33rd) 11 March
1983
20 December
1991
8 ปี 284 วัน พรรคแรงงาน 1st Hawke
1984 (34th) 2nd Hawke
1987 (35th) 3rd Hawke
1990 (36th) 4th Hawke
24   Paul Keating
(b. 1944)
MP for Blaxland, NSW
— (36th) 20 December
1991
11 March
1996
4 ปี 82 วัน พรรคแรงงาน 1st Keating
1993 (37th) 2nd Keating
25   John Howard
(b. 1939)
MP for Bennelong, NSW
1996 (38th) 11 March
1996
3 December
2007
11 ปี 267 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
1st Howard
1998 (39th) 2nd Howard
2001 (40th) 3rd Howard
พ.ศ. 2547 (41st) 4th Howard
26   Kevin Rudd
(b. 1957)
MP for Griffith, Qld
พ.ศ. 2550 (42nd) 3 December
2007
24 June
2010
2 ปี 203 วัน พรรคแรงงาน 1st Rudd
27   Julia Gillard
(b. 1961)
MP for Lalor, Vic
— (42nd) 24 June
2010
27 June
2013
3 ปี 3 วัน พรรคแรงงาน 1st Gillard
พ.ศ. 2553 (43rd) 2nd Gillard
(26)   Kevin Rudd
(b. 1957)
MP for Griffith, Qld
— (43rd) 27 June
2013
18 September
2013
0 ปี 83 วัน พรรคแรงงาน 2nd Rudd
28   Tony Abbott
(b. 1957)
MP for Warringah, NSW
พ.ศ. 2556 (44th) 18 September
2013
15 September
2015
1 ปี 362 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
Abbott
29   Malcolm Turnbull
(b. 1954)
MP for Wentworth, NSW
— (44th) 15 September
2015
24 August
2018
2 ปี 343 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
1st Turnbull
พ.ศ. 2559 (45th) 2nd Turnbull
30   Scott Morrison
(b. 1968)
MP for Cook, NSW
— (45th) 24 August
2018
23 May
2022
3 ปี 272 วัน พรรคเสรีนิยม
(พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ)
1st Morrison
พ.ศ. 2562 (46th) 2nd Morrison
31   Anthony Albanese
(b. 1963)
MP for Grayndler, NSW
พ.ศ. 2565 (47th) 23 May
2022
Incumbent 2 ปี 5 วัน[b] พรรคแรงงาน Albanese

หมายเหตุ แก้

  1. Gorton was a Senator until he resigned from the Senate on 1 February 1968; he was elected to the House of Representatives at a by-election on 24 February.
  2. As of 28 พฤษภาคม 2024

อ้างอิง แก้

  1. "Prime Minister". Parliamentary Education Office. สืบค้นเมื่อ 2016-04-15.