การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559[1] เพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาครั้งที่ 45 ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรัฐสภาออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีแมลคัม เทิร์นบุลล์ ที่เข้ามารับตำแหน่งนายกฯหลังจากชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเมื่อปี พ.ศ. 2558[2] นำพันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติชนะการเลือกตั้งสหพันธรัฐด้วยคะแนนเสียงข้างมากเพียง 1 เสียงเหนือพรรคแรงงานและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ[3]

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559

← พ.ศ. 2556 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2562 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ91.0%
  First party Second party
  Malcolm Turnbull 2014.jpg Bill Shorten.jpg
ผู้นำ แมลคัม เทิร์นบุลล์ บิลล์ ชอร์เทน
พรรค พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)
ผู้นำตั้งแต่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เขตของผู้นำ เขตเวนต์เวิร์ท เขต Maribyrnong
การเลือกตั้งล่าสุด 90 ที่นั่ง, 53.49% 55 ที่นั่ง, 46.51%
ที่นั่งที่ชนะ 76 69
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง ลดลง14 เพิ่มขึ้น14
คะแนนเสียง 5,131,505 4,702,296
ร้อยละ 42.04% 34.73%
Swing ลดลง3.51 เพิ่มขึ้น1.35

Australian Federal Election 2016 - Simple Map.svg
พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขต

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

แมลคัม เทิร์นบุลล์
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

แมลคัม เทิร์นบุลล์
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 91.0%[4]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง % เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 4,702,296 34.73  1.35 69 46.00  14
  พันธมิตรฯ          
  พรรคเสรีนิยม 3,882,905 28.67  3.35 45 30.00  13
  พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ 1,153,736 8.52  0.40 21 14.00  1
  พรรคชาติ 624,555 4.61  0.32 10 6.67  1
  พรรคเสรีนิยมชนบท 32,409 0.24  0.08 0 0.00  1
พรรคกรีน 1,385,650 10.23  1.58 1 0.67  
พรรค Nick Xenophon Team 250,333 1.85  1.85 1 0.67  1
พรรค Katter's Australian 72,879 0.54  0.50 1 0.67  
พรรค Palmer United Party 315 0.00  5.49 0 0.00  1
ผู้สมัครอิสระ 380,712 2.81  1.44 2 1.33  
อื่นๆ 1,055,311 7.79  3.28 0 0.00  
รวมทั้งสิ้น 13,541,101     150  
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,818,824 50.36  3.13 76 50.67  14
พรรคแรงงาน 6,722,277 49.64  3.13 69 46.00  14

อ้างอิงแก้ไข