การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559 กำหนดจัดขึ้นวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559[1] เพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาครั้งที่ 45 ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรัฐสภาออสเตรเลีย นายกรัฐมนตรีแมลคัม เทิร์นบุลล์ ที่เข้ามารับตำแหน่งนายกฯหลังจากชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเมื่อปี พ.ศ. 2558[2] นำพันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติชนะการเลือกตั้งสหพันธรัฐด้วยคะแนนเสียงข้างมากเพียง 1 เสียงเหนือพรรคแรงงานและพรรคฝ่ายค้านอื่นๆ[3]

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2559

← พ.ศ. 2556 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2562 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ทั้งหมด 76 ที่นั่งในวุฒิสภา
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน15,671,551 เพิ่มขึ้น 6.44%
ผู้ใช้สิทธิ14,262,016 (91.01%)
(ลดลง2.22%)
  First party Second party
 
Malcolm Turnbull PEO (cropped).jpg
Bill Shorten-crop.jpg
ผู้นำ แมลคัม เทิร์นบุลล์ บิลล์ ชอร์เทน
พรรค แนวร่วมเสรีนิยม/ชาตินิยม แรงงาน
ผู้นำตั้งแต่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เขตของผู้นำ เขต เวนต์เวิร์ท (นิวเซาท์เวลส์) เขต มาริเบอร์นอง (วิกทอเรีย)
เลือกตั้งล่าสุด 90 ที่นั่ง, 53.49% 55 ที่นั่ง, 46.51%
ที่นั่งที่ชนะ 76 69
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง14 เพิ่มขึ้น14
คะแนนเสียง 5,131,505 4,702,296
% 42.04% 34.73%
%เปลี่ยน ลดลง3.51% เพิ่มขึ้น1.35%
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก 50.36% 49.64%
%เปลี่ยน ลดลง 3.13% เพิ่มขึ้น 3.13%

พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขต, ระดับความเข้มของสีขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ที่ชนะ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

แมลคัม เทิร์นบุลล์
แนวร่วมเสรีนิยม/ชาตินิยม

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

แมลคัม เทิร์นบุลล์
แนวร่วมเสรีนิยม/ชาตินิยม

ผลการเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 91.0%[4]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง % เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 4,702,296 34.73  1.35 69 46.00  14
  พันธมิตรฯ          
  พรรคเสรีนิยม 3,882,905 28.67  3.35 45 30.00  13
  พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ 1,153,736 8.52  0.40 21 14.00  1
  พรรคชาตินิยม 624,555 4.61  0.32 10 6.67  1
  พรรคเสรีนิยมชนบท 32,409 0.24  0.08 0 0.00  1
พรรคกรีน 1,385,650 10.23  1.58 1 0.67  
พรรค Nick Xenophon Team 250,333 1.85  1.85 1 0.67  1
พรรค Katter's Australian 72,879 0.54  0.50 1 0.67  
พรรค Palmer United Party 315 0.00  5.49 0 0.00  1
ผู้สมัครอิสระ 380,712 2.81  1.44 2 1.33  
อื่นๆ 1,055,311 7.79  3.28 0 0.00  
รวมทั้งสิ้น 13,541,101     150  
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,818,824 50.36  3.13 76 50.67  14
พรรคแรงงาน 6,722,277 49.64  3.13 69 46.00  14


อ้างอิง

แก้