การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงาน ได้รับที่นั่ง 83 ที่นั่ง พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 65 ที่นั่งซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเดิมหลังจากชนะการเลือกตั้งมา 4 สมัยติดต่อกัน และเป็นครั้งที่ 2 ที่นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่แพ้การเลือกตั้งในที่นั่งของตนเอง ส่วนผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 2 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2550
ออสเตรเลีย
← พ.ศ. 2547 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2553 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ94.76%
  First party Second party
  เควิน รัดด์ จอห์น โฮเวิร์ด
ผู้นำ เควิน รัดด์ จอห์น โฮเวิร์ด
พรรค พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย) พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ
ผู้นำตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2549 30 มกราคม 2538
เขตของผู้นำ เขต กริฟฟิท เขต เบนเนลอง (แพ้)
การเลือกตั้งล่าสุด 60 ที่นั่ง, 47.26% 87 ที่นั่ง, 52.74%
ที่นั่งที่ชนะ 83 65
ที่นั่งเปลี่ยนแปลง Increase23 Decrease22
คะแนนเสียง 6,545,814 5,874,178
ร้อยละ 52.70% 47.30%
Swing Increase5.44 Decrease5.44

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จอห์น โฮเวิร์ด
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

เควิน รัดด์
พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.76% [1]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 5,388,184 43.38  5.74 83  23
  พันธมิตร          
  พรรคเสรีนิยม 4,546,600 36.60  4.22 55  20
  พรรคชาติ 682,424 5.49  0.40 10  2
พรรคกรีน 967,789 7.79  0.60 0  
พรรค Family First 246,798 1.99  0.02 0  
พรรค ออสเตรเลียนเดโมเครต 89,813 0.72  0.51 0  
ผู้สมัครอิสระ 276,370 2.23  0.27 2  1
อื่นๆ 222,004 1.79  0.25 0  
รวมทั้งสิ้น 12,419,863     150
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พรรคแรงงาน 6,545,814 52.70  5.44 83  23
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 5,874,178 47.30  5.44 65  22

อ้างอิงแก้ไข