การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2547

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2547 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 87 ที่นั่ง(พรรคเสรีนิยม 74 ที่นั่ง พรรคชาติ 12 ที่นั่ง พรรคเสรีนิยมชนบท 1 ที่นั่ง) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นสมัยที่ 4 ติดต่อกันนับตั้งแต่การเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2539 พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 60 ที่นั่ง ส่วนผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 3 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2547

← พ.ศ. 2544 9 ตุลาคม พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2550 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ94.69%
  First party Second party
  จอห์น โฮเวิร์ด Mark Latham
ผู้นำ จอห์น โฮเวิร์ด มาร์ค ลาธาม
พรรค พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)
ผู้นำตั้งแต่ 30 มกราคม 2538 2 ธันวาคม 2546
เขตของผู้นำ เขต เบนเนลอง เขต Werriwa
เลือกตั้งล่าสุด 82 ที่นั่ง, 50.95% 65 ที่นั่ง, 49.05%
ที่นั่งที่ชนะ 87 60
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น5 ลดลง5
คะแนนเสียง 6,179,130 5,536,002
% 52.74% 47.26%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น1.79 ลดลง1.79

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จอห์น โฮเวิร์ด
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

จอห์น โฮเวิร์ด
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ผลการเลือกตั้ง แก้ไข

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 94.69% [1]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
  พันธมิตร          
  พรรคเสรีนิยม 4,741,458 40.47  3.39 74  5
  พรรคชาติ 690,275 5.89  0.28 12  1
  พรรคเสรีนิยมชนบท 39,855 0.34  0.02 1  
พรรคแรงงาน 4,408,820 37.63  0.21 60  4
พรรคกรีน 841,734 7.19  2.23 0  1
พรรค Family First 235,315 2.01  2.01 0  
พรรค ออสเตรเลียนเดโมเครต 144,832 1.24  4.17 0  
พรรค One Nation 139,956 1.19  3.15 0  
ผู้สมัครอิสระ 286,206 2.44  0.27 3  
อื่นๆ 226,239 1.93 0  
รวมทั้งสิ้น 11,714,835     150
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,179,130 52.74  1.79 87  5
พรรคแรงงาน 5,536,002 47.26  1.79 60  5

อ้างอิง แก้ไข