การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคแรงงาน ได้รับที่นั่ง 72 ที่นั่ง พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยม และพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 72 ที่นั่ง พรรคกรีนได้รับที่นั่ง 1 ที่นั่งซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้รับเลือกตั้ง ส่วนพรรคอื่นๆและผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 5 ที่นั่ง อย่างไรก็ตามพรรครัฐบาลเดิมอย่างพรรคแรงงานที่มี 72 ที่นั่งซึ่งน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาชะงักงัน (Hung Parliament) ที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งออสเตรเลียไม่สามารถมีรัฐบาลเสียงข้างมากได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483[1][2][3] ทำให้ต้องหาเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาล โดยพรรคแรงงานได้รับเสียงสนุนจากพรรคกรีนที่มี 1 ที่นั่ง และผู้สมัครอิสระอีก 3 ที่นั่ง ทำให้พรรคแรงงานสามารถจัดรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีเสียงสนับสนุน 76 ที่นั่ง พรรคฝ่ายค้านและอื่นๆมี 74 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2553

← พ.ศ. 2550 21 สิงหาคม พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ลงทะเบียน14,086,869 เพิ่มขึ้น 3.23%
ผู้ใช้สิทธิ13,131,667 (93.22%)
(ลดลง1.50%)
  First party Second party
  จูเลีย กิลลาร์ด โทนี แอบบ็อตต์
ผู้นำ จูเลีย กิลลาร์ด โทนี แอบบ็อตต์
พรรค แรงงาน แนวร่วมเสรีนิยม/ชาตินิยม
ผู้นำตั้งแต่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
เขตของผู้นำ เขต ลาเลอร์ (วิกทอเรีย) เขต วาร์ริงกาห์ (นิวเซาท์เวลส์)
เลือกตั้งล่าสุด 83 ที่นั่ง, 52.70% 65 ที่นั่ง, 47.30%
ที่นั่งที่ชนะ 72 72
ที่นั่งเปลี่ยน ลดลง11 เพิ่มขึ้น7
คะแนนเสียง 4,711,363 5,365,529
% 37.99% 43.32%
%เปลี่ยน ลดลง 5.40% เพิ่มขึ้น 1.16%
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก 50.12% 49.88%
%เปลี่ยน ลดลง 2.58% เพิ่มขึ้น 2.58%

พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในแต่ละเขต, ระดับความเข้มของสีขึ้นกับเปอร์เซ็นต์ที่ชนะ

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

จูเลีย กิลลาร์ด
แรงงาน

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

จูเลีย กิลลาร์ด
แรงงาน

ผลการเลือกตั้ง

แก้

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 93.21% [4]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 4,711,363 37.99  5.40 72  11
  พันธมิตรฯ          
  พรรคเสรีนิยม 3,777,383 30.46  0.76 44  11
  พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ 1,130,525 9.12  0.60 21  21
  พรรคชาติ 419,286 3.43  0.04 6  4
  พรรคเสรีนิยมชนบท 38,335 0.31  0.01 1  1
พรรคกรีน 1,458,998 11.76  3.97 1  1
พรรคชาติ (รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย) 43,101 0.34  0.20 1  1
ผู้สมัครอิสระ 312,496 2.52  0.30 4  2
อื่นๆ 510,876 4.11  0.38 0  
รวมทั้งสิ้น 12,402,363     150
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พรรคแรงงาน 6,216,445 50.12  2.58 72  11
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,185,918 49.88  2.58 72  7

อ้างอิง

แก้