รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

  • โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย

เป็นโรงพยาบาลที่จัดตั้งโดยเอกชน มีทั้งที่เป็นบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชน จำกัดด้วย โรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้าน เช่น โรงพยาบาลทางด้านโรคตา โรงพยาบาลทันตกรรม โรงพยาบาลที่เน้นทางด้านแม่และเด็ก โรงพยาบาลที่เน้นความสวยความงามและศัลยกรรม เป็นต้น บางแห่งก็มีมากกว่าหนึ่งแห่งในกลุ่มบริษัทเดียวกัน ตัวอย่างของโรงพยาบาลเอกชน มีดังนี้

โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแก้ไข

โรงพยาบาลเอกชนแบ่งตามจังหวัดแก้ไข

จังหวัดเชียงใหม่แก้ไข

จังหวัดลำพูนแก้ไข

จังหวัดลำปางแก้ไข

จังหว้ดเชียงรายแก้ไข

จังหวัดพะเยาแก้ไข

จังหวัดแพร่แก้ไข

จังหวัดน่านแก้ไข

จังหวัดสุโขทัยแก้ไข

จังหวัดตากแก้ไข

จังหวัดพิษณุโลกแก้ไข

จังหวัดนครสวรรค์แก้ไข

จังหวัดอุตรดิตถ์แก้ไข

จังหวัดพิจิตรแก้ไข

จังหวัดเพชรบูรณ์แก้ไข

จังหวัดกำแพงเพชรแก้ไข

จังหวัดอุทัยธานีแก้ไข

จังหวัดชัยนาทแก้ไข

จังหวัดนครราชสีมาแก้ไข

จังหวัดขอนแก่นแก้ไข

จังหวัดอุดรธานีแก้ไข

จังหวัดอุบลราชธานีแก้ไข

จังหวัดมหาสารคามแก้ไข

จังหวัดบุรีรัมย์แก้ไข

จังหวัดศรีสะเกษแก้ไข

จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ไข

จังหวัดสกลนครแก้ไข

จังหวัดชัยภูมิแก้ไข

จังหวัดสุรินทร์แก้ไข

จังหวัดหนองคายแก้ไข

จังหวัดหนองบัวลำภูแก้ไข

จังหวัดยโสธรแก้ไข

จังหวัดกาฬสินธ์แก้ไข

จังหวัดมุกดาหารแก้ไข

จังหวัดเลยแก้ไข

จังหวัดสุพรรณบุรีแก้ไข

จังหวัดนครปฐมแก้ไข

จังหวัดกาญจนบุรีแก้ไข

จังหวัดชัยนาทแก้ไข

จังหวัดสิงห์บุรีแก้ไข

จังหวัดอ่างทองแก้ไข

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแก้ไข

จังหวัดลพบุรีแก้ไข

จังหวัดสระบุรีแก้ไข

จังหวัดฉะเชิงเทราแก้ไข

จังหวัดจันทบุรีแก้ไข

จังหวัดชลบุรีแก้ไข

จังหวัดระยองแก้ไข

จังหวัดตราดแก้ไข

จังหวัดปราจีนบุรีแก้ไข

จังหวัดสระแก้วแก้ไข

จังหวัดราชบุรีแก้ไข

จังหวัดเพชรบุรีแก้ไข

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แก้ไข

จังหวัดชุมพรแก้ไข

จังหวัดนครศรีธรรมราชแก้ไข

จังหวัดสุราษฎร์ธานีแก้ไข

จังหวัดพัทลุงแก้ไข

จังหวัดระนองแก้ไข

จังหวัดกระบี่แก้ไข

จังหวัดตรังแก้ไข

จังหวัดภูเก็ตแก้ไข

จังหวัดสงขลาแก้ไข

เครือโรงพยาบาลเอกชนแก้ไข

กรุงเทพดุสิตเวชการแก้ไข

กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร
5. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิษณุโลก
6. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ นครปฐม
7. โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง สมุทรปราการ
8. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ชลบุรี
9. โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง ระยอง
10. โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี จันทบุรี
11. โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ตราด
12. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ สงขลา
13. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ภูเก็ต
14. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย สุราษฎร์ธานี
15. โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี
16. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เชียงใหม่
17. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย เชียงราย
18. โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง นครราชสีมา
19. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา นครราชสีมา
20. โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอนแก่น
21. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร อุดรธานี
22. โรงพยาบาลเมืองเพชร เพชรบุรี
23. โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ กรุงเทพมหานคร
5. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ชลบุรี
6. โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี ชลบุรี

กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลพญาไท 1 กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลพญาไท 2 กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลพญาไท 3 กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา ชลบุรี

กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลเปาโล เกษตร กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ สมุทรปราการ
5. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง สมุทรปราการ
6. โรงพยาบาลเปาโล รังสิต ปทุมธานี


โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กรุงเทพมหานคร

กลุ่มโรงพยาบาลท้องถิ่น

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. Chiva Transitional Care กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลสิริโรจน์ ภูเก็ต
3. โรงพยาบาลดีบุก ภูเก็ต
4. โรงพยาบาลจอมเทียน ชลบุรี
5. โรงพยาบาลศรีระยอง ระยอง
6. โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม

โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปแก้ไข

ลำดับ รายชื่อ ที่อยู่
1. โรงพยาบาลธนบุรี 34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
2. โรงพยาบาลธนบุรี 2 55/4 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
3. โรงพยาบาลอินเตอร์เวชการ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
4. โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง 68 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
5. โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย 710 ซอยพรหมดำริห์ ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
6. โรงพยาบาลราชพฤกษ์ 150/19 หมู่ 7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, 40000
7. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี 166 ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
8. โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี 46/4 ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
9. โรงพยาบาลราชธานี 111 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
10. โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี 32/410 หมู่ 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหวง จังหวัดปทุมธานี 12120
11. โรงพยาบาลสิริเวช 151 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
12. โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง 2000/22 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
13. โรงพยาบาลธนกาญจน์ 20/20 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
14. โรงพยาบาลเมืองเพชร-ธนบุรี 150 ถนนเพชรเกษม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
15. โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร 121 หมู่ 3 ถนนชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000
16. โรงพยาบาลนครคริสเตียน 1110/1 ถนนศรีปราชญ์ ตำบลคลัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
17. โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 61/39 ถนนโตกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
18. โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี 119 ถนนราษฏร์ยินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
19. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี 202/1 เทศบาล 23 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
20. โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา 89/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหงแก้ไข

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลรามคำแหง กรงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลสินแพทย์ กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลวิภา-ราม กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
5. โรงพยาบาลเสรีรักษ์ กรุงเทพมหานคร
6. โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก กรุงเทพมหานคร
7. โรงพยาบาลเชียงราย ราม เชียงราย
8. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เชียงใหม่
9. โรงพยาบาล เทพปัญญา เชียงใหม่
10. โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่
11. โรงพยาบาลช้างเผือก เชียงใหม่
12. โรงพยาบาลเขลางค์นคร ราม ลำปาง
13. โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม ลำพูน
14. โรงพยาบาลพะเยา ราม พะเยา
15. โรงพยาบาลแพร่ ราม แพร่
16. โรงพยาบาลน่าน ราม น่าน
17. โรงพยาบาลแม่สอด ราม ตาก
18. โรงพยาบาลเพชรรัตน์ เพชรบูรณ์
19. โรงพยาบาลขอนแก่น ราม ขอนแก่น
20. โรงพยาบาลเมืองเลย ราม เลย
21. โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม ชัยภูมิ
22. โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม บุรีรัมย์
23. โรงพยาบาลเทพากร นครปฐม
24. โรงพยาบาลสนามจันทร์ นครปฐม
25. โรงพยาบาลเมืองราช พระนครศรีอยุธยา
26. โรงพยาบาลราชธานี พระนครศรีอยุธยา
27. โรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ชลบุรี
28. โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร ชลบุรี

กลุ่มโรงพยาบาลศิครินทร์แก้ไข

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลศิครินทร์ กรงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลศิครินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
3. โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

บางกอก เชน ฮอสปิทอลแก้ไข

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค กรุงเทพมหานคร
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร
3. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
4. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ เชียงราย
5. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย เชียงราย
6. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี สระบุรี
8. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
2. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ สระแก้ว

กลุ่มโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล นนทบุรี

กลุ่มโรงพยาบาลการุญเวช

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลการุญเวช ปทุมธานี ปทุมธานี
2. โรงพยาบาลการุญเวช อยุธยา อยุธยา

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์แก้ไข

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 1 สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
2. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สมุทรปราการ
3. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต สมุทรปราการ
4. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ ฉะเชิงเทรา
5. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุรี
6. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง ระยอง
7. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ ปราจีนบุรี
8. โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเซิงเทรา ฉะเชิงเทรา

Principal Capitalแก้ไข

ลำดับ รายชื่อ จังหวัดที่ตั้ง
1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 นครสวรรค์
3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 นครสวรรค์
4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี อุบลราชธานี
4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี อุทัยธานี
5. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน ลำพูน
6. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
7. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก
8. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
9. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พิจิตร
10. โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ ชุมพร