รายชื่อสมาชิกมอร์นิงมูซูเมะ

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
ดูบทความหลักที่: มอร์นิงมูซูเมะ

รายชื่อสมาชิกมอร์นิงมูซูเมะ วงไอดอลหญิงมอร์นิงมูซูเมะ มีจำนวนสมาชิกรวมทั้งหมด 44 คน (พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน) โดยแบ่งออกเป็นสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 29 คนสมาชิกที่ลาออก 2 คน และรวมรุ่นทั้งหมด 15 รุ่น สมาชิกปัจจุบันในมอร์นิงมูซูเมะมีทั้งหมด 13 คน ประกอบด้วยรุ่นที่ 9, 10,11, 12, 13, 14 และ 15

แผนผังการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกและผลงานของมอร์นิงมูซูเมะ

ซึ่งสมาชิกในวงจะหมุนเวียนทั้งเข้าและออก (สำเร็จการศึกษา) อยู่เป็นประจำ โดยจะมีการจัดแบ่งตัวสมาชิกออกเป็นรุ่นๆ ไป ซึ่งแต่ละครั้งที่รับสมาชิกใหม่เข้ามา ก็จะนับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นั้นเป็นอีกรุ่นหนึ่งทันที

สมาชิกปัจจุบันแก้ไข

ชื่อ วันเกิด อายุ เข้าร่วมวง รุ่น สีประจำตัว* หมายเหตุ
มิซูกิ ฟูกูมูระ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2539 25 2 มกราคม 2554 (2554-01-02) 9 ชมพูเข้ม หัวหน้าวง
เอรินะ อิกูตะ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 24 เขียวเหลือง รองหัวหน้าวง
อายูมิ อิชิดะ 7 มกราคม พ.ศ. 2540 25 29 กันยายน 2554 (2554-09-29) 10 น้ำเงิน รองหัวหน้าวง
ซากูระ โอดะ 12 มีนาคม พ.ศ. 2542 23 14 กันยายน 2555 (2555-09-14) 11 ลาเวนเดอร์
มิกิ โนนากะ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2542 22 30 กันยายน 2557 (2557-09-30) 12 ม่วง
มาเรีย มากิโนะ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 21 ชมพู
อากาเนะ ฮากะ 7 มีนาคม พ.ศ. 2545 20 ส้ม
คาเอเดะ คากะ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 22 12 ธันวาคม 2559 (2559-12-12) 13 อิตาเลียนเรด
เรนะ โยโกยามะ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 21 เหลืองทอง
ชิซากิ โมริโตะ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 22 26 มิถุนายน 2560 (2560-06-26) 14 ขาว กำหนดวันที่สำเร็จการศึกษา "20 มิถุนายน พ.ศ. 2565"
ริโอ คิตางาวะ 16 มีนาคม พ.ศ. 2547 18 22 มิถุนายน 2562 (2562-06-22) 15 น้ำทะเล
โฮมาเระ โอกามูระ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 17 เดซี่
เมอิ ยามาซากิ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2548 16 เขียวอ่อน

*สีของสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

อดีตสมาชิกแก้ไข

ชื่อ วันเกิด อายุ เข้าร่วมวง รุ่น สำเร็จการศึกษา/ออกจากวง สีประจำตัว หมายเหตุ
ยูโกะ นากาซาวะ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2516 48 7 กันยายน 2540 (2540-09-07) 1 15 เมษายน พ.ศ. 2544 N/A
อายะ อิชิงูโระ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 44 7 มกราคม พ.ศ. 2543 N/A
คาโอริ อีดะ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2524 40 30 มกราคม พ.ศ. 2548 N/A
นัตสึมิ อาเบะ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2524 40 25 มกราคม พ.ศ. 2547 N/A
อาซูกะ ฟูกูดะ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2527 37 18 เมษายน พ.ศ. 2542 N/A
เค ยาซูดะ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2523 41 3 พฤษภาคม 2541 (2541-05-03) 2 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 N/A
มาริ ยางูจิ 20 มกราคม พ.ศ. 2526 39 14 เมษายน พ.ศ. 2548
(ปลดออกจากวง)
ม่วงอ่อน
ซายากะ อิจิอิ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2526 38 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 N/A
มากิ โกโต 23 กันยายน พ.ศ. 2528 36 22 สิงหาคม 2542 (2542-08-22) 3 23 กันยายน พ.ศ. 2545 N/A
ริกะ อิชิกาวะ 19 มกราคม พ.ศ. 2528 37 16 เมษายน 2543 (2543-04-16) 4 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ชมพูเข้ม
ฮิโตมิ โยชิซาวะ 12 เมษายน พ.ศ. 2528 37 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ม่วง
โนโซมิ สึจิ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2530 34 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 N/A
ไอ คาโงะ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 34 N/A
ไอ ทากาฮาชิ 14 กันยายน พ.ศ. 2529 35 26 สิงหาคม 2544 (2544-08-26) 5 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เหลือง
อาซามิ คนโนะ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 35 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ชมพู
มาโกโตะ โองาวะ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2530 34 27 สิงหาคม พ.ศ. 2549 น้ำเงิน
ริซะ นีงากิ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2531 33 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เขียวเหลือง
มิกิ ฟูจิโมโตะ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 37 7 มกราคม 2546 (2546-01-07) 6 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
(ปลดออกจากวง)
แดง
เอริ คาเม 23 ธันวาคม พ.ศ. 2531 33 19 มกราคม 2546 (2546-01-19) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ส้ม
ซายูมิ มิจิชิเงะ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 32 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชมพู
เรนะ ทานากะ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 32 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ฟ้าอ่อน
โคฮารุ คูซูมิ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 29 1 พฤษภาคม 2548 (2548-05-01) 7 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552 แดง
ไอกะ มิตสึอิ 12 มกราคม พ.ศ. 2536 29 10 ธันวาคม 2549 (2549-12-10) 8 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ม่วงอ่อน
หลี่ ฉุน 11 มกราคม พ.ศ. 2531 34 15 มีนาคม 2550 (2550-03-15) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 น้ำเงิน
เฉียน หลิน 11 มีนาคม พ.ศ. 2534 31 เขียวมรกต
ริโฮะ ซายาชิ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 23 2 มกราคม 2554 (2554-01-02) 9 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 แดง
คานง ซูซูกิ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2541 23 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เขียว
ฮารูนะ อีกูโบะ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 27 29 กันยายน 2554 (2554-09-29) 10 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 น้ำผึ้ง
มาซากิ ซาโต 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 23 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เขียวมรกต
ฮารูกะ คูโด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 22 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส้ม
ฮารูนะ โองาตะ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 23 30 กันยายน 2557 (2557-09-30) 12 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 น้ำทะเล

ตำแหน่งหัวหน้าและรองหัวหน้าแก้ไข

หัวหน้าแก้ไข

หัวหน้า การดำรงตำแหน่ง
ยูโกะ นากาซาวะ 7 กันยายน พ.ศ. 2540 – 15 เมษายน พ.ศ. 2544
คาโอริ อีดะ 16 เมษายน พ.ศ. 2544 – 30 มกราคม พ.ศ. 2548
มาริ ยางูจิ 31 มกราคม – 14 เมษายน พ.ศ. 2548
ฮิโตมิ โยชิซาวะ 15 เมษายน พ.ศ. 2548 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
มิกิ ฟูจิโมโตะ 7 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ไอ ทากาฮาชิ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ริซะ นีงากิ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ซายูมิ มิจิชิเงะ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
มิซูกิ ฟูกูมูระ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

รองหัวหน้าแก้ไข

รองหัวหน้า การดำรงตำแหน่ง
เค ยาซูดะ 16 เมษายน พ.ศ. 2544 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
มาริ ยางูจิ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 – 30 มกราคม พ.ศ. 2548
ฮิโตมิ โยชิซาวะ 31 มกราคม – 14 เมษายน พ.ศ. 2548
มิกิ ฟูจิโมโตะ 15 เมษายน 2548 – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ไอ ทากาฮาชิ 7 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2550
ริซะ นีงากิ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2550 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554
มิซูกิ ฟูกูมูระ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ฮารูนะ อีกูโบะ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เอรินะ อิกูตะ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
อายูมิ อิชิดะ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
  • ตำแหน่งรองหัวหน้าในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ไม่มีสมาชิกผู้ใดได้ดำรงตำแหน่งนี้ จนกระทั่ง "เรนะ ทานากะ" ได้สำเร็จการศึกษาและผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้า 2 คน นั่นคือ "มิซูกิ ฟูกูมูระ" และ "ฮารูนะ อีกูโบะ"

สีประจำตัวสมาชิกแก้ไข

สมาชิกของมอร์นิงมูซูเมะแต่ละคนนั้นมีสีเป็นของตัวเอง สำหรับเครื่องแต่งกายและสินค้าเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสมาชิกแต่ละคน เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อสมาชิกคนใดคนหนึ่งออกจากมอร์นิงมูซูเมะ สมาชิกปัจจุบันหรือสมาชิกใหม่จะได้มีโอกาสเปลี่ยนสีปัจจุบันให้เป็นสีอื่น ไม่มีสมาชิกใดที่มีสีเหมือนกันทุกคน แต่บางคนอาจมีสีที่ดูค่อนข้างคล้ายกับของสมาชิกคนอื่น

โดยสีประจำตัวสมาชิกของมอร์นิงมูซูเมะได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

สี สมาชิกปัจจุบัน อดีตสมาชิก
แดง/อิตาเลียนเรด คาเอเดะ คากะ
(พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
มิกิ ฟูจิโมโตะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550)
โคฮารุ คูซูมิ (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)
ริโฮะ ซายาชิ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558)
ส้ม อากาเนะ ฮากะ
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
เอริ คาเม (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2553)
ฮารูกะ คูโด (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560)
ส้มอ่อน ไม่มีใครใช้ อากาเนะ ฮากะ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)
ทอง/เหลืองทอง เรนะ โยโกยามะ
(พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
ไอ ทากาฮาชิ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549)
เหลือง/น้ำผึ้ง/เดซี่ โฮมาเระ โอกามูระ
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
ซายูมิ มิจิชิเงะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549)
ไอ ทากาฮาชิ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2554)
ฮารูนะ อีกูโบะ (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2561)
เขียว/เขียวอ่อน เมอิ ยามาซากิ
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
คานง ซูซูกิ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2559)
เขียวเหลือง เอรินะ อิกูตะ
(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
ริซะ นีงากิ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555)
เขียวมรกต ไม่มีใครใช้ เฉียน หลิน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553)
มาซากิ ซาโต (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2564)
ฟ้าอ่อน/น้ำทะเล ริโอ คิตางาวะ
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
เรนะ ทานากะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2556)
ฮารูนะ โองาตะ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561)
น้ำเงิน อายูมิ อิชิดะ
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
มาโกโตะ โองาวะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549)
หลี่ ฉุน (พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2553)
ม่วง มิกิ โนนากะ
(พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน)
ฮิโตมิ โยชิซาวะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550)
เอรินะ อิกูตะ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)
ม่วงอ่อน/ลาเวนเดอร์ ซากูระ โอดะ
(พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน)
มาริ ยางูจิ (พ.ศ. 2548)
ไอกะ มิตสึอิ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2555)
ชมพูเข้ม มิซูกิ ฟูกูมูระ
(พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
ริกะ อิชิกาวะ (พ.ศ. 2548)
ชมพู มาเรีย มากิโนะ
(พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
อาซามิ คนโนะ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549)
ซายูมิ มิจิชิเงะ (พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2557)
ชมพูอ่อน ไม่มีใครใช้ มาเรีย มากิโนะ (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2562)
เทา ไม่มีใครใช้ โคฮารุ คูซูมิ (พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550)
ขาว ชิซากิ โมริโตะ
(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2565)
ไม่มีใครเคยใช้ครั้งแรก
น้ำตาล/ช็อกโกแล็ต ไม่มีใครใช้ ฮารูนะ อีกูโบะ (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2555)

โครงการคัดเลือกสมาชิกแก้ไข

ดูบทความหลักที่ โครงการคัดเลือกสมาชิกมอร์นิงมูซูเมะ

ดูเพิ่มแก้ไข