รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกัมพูชา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นี่คือรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศกัมพูชาตามบัญชีของกระทรวงอบรม ยุวชน และกีฬา (ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា) เรียงตามลำดับอักษรไทย

ในประเทศกัมพูชา มหาวิทยาลัย (university) เรียกว่า สากลวิทยาลัย (សាកលវិទ្យាល័យ) ส่วนคำว่า มหาวิทยาลัย (មហាវិទ្យាល័យ) นั้นมักใช้เรียกหน่วยงานระดับรอง เช่น คณะ (faculty) หรือวิทยาลัย (college) ขณะที่สถาบัน (institute) จะเรียก วิทยาสถาน (វិទ្យាស្ថាន) นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งก็เรียกว่า ศาลา (សាលា) และ สภา (សភា)

การศึกษาอย่างเป็นระบบระเบียบในกัมพูชานั้นยุติลงและผู้มีการศึกษาหลายคนหลบหนีออกจากประเทศในช่วงเขมรแดงเรืองอำนาจระหว่าง ค.ศ. 1975–1979 แต่เมื่อระบอบเขมรแดงสิ้นสุดลง การศึกษาก็ได้รับการฟื้นฟูขึ้นจากศูนย์จนกลายเป็นระบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยการเรียนตั้งแต่เกรด 1 (เริ่มที่อายุ 6 ปี) จนถึงเกรด 12 สำหรับระดับสามัญ เมื่อพ้นจากนี้แล้ว ผู้เรียนจะต้องสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแก้ไข

ชื่อ ปีก่อตั้ง (ค.ศ.) ที่ตั้ง
ราชบัณฑิตยสภากัมพูชา
រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ราชบณฺฑิตฺยสภากมฺพุชา
Royal Academy of Cambodia: RAC
1965 พนมเปญ
วิทยาสถานชาติฝึกอบรมปัจเจกเทศ
វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស วิทฺยาสฺถานชาติบณฺตุะบณฺตาลบจฺเจกเทส
National Technical Training Institute: NTTI
1999 พนมเปญ
วิทยาสถานชาติพาณิชยศาสตร์
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ วิทฺยาสฺถานชาติพาณิชฺชสาสฺตฺร
National Institute of Business: NIB
1979 พนมเปญ
วิทยาสถานชาติพหุปัจเจกเทศกัมพูชา
វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា วิทฺยาสฺถานชาติพหุบจฺเจกเทสกมฺพุชา
National Polytechnic Institute of Cambodia: NPIC
2005 พนมเปญ
วิทยาสถานชาติอบรม
វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ วิทฺยาสฺถานชาติอบ̍รํ
National Institute of Education: NIE
1991 พนมเปญ
วิทยาสถานปัจเจกเทศอุตสาหกรรม
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ วิทฺยาสฺถานบจฺเจกเทสอุสฺสาหกมฺม
Industrial Technical Institute: ITI
1928 พนมเปญ
วิทยาสถานพหุปัจเจกเทศพระกุสุมะ
វិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសព្រះកុសុមៈ วิทฺยาสฺถานพหุบจฺเจกเทสพฺระกุสุมะ̤
Preah Kossomak Polytechnic Institute: PPI
1965 พนมเปญ
วิทยาสถานปัจเจกวิทยากัมพูชา
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា วิทฺยาสฺถานบจฺเจกวิทฺยากมฺพุชา
Institute of Technology of Cambodia: ITC
1964 พนมเปญ และตโบงฆมุม
วิทยาสถานวิจัยและอภิวัฒน์กสิกรรมกัมพูชา
វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្មកម្ពុជា วิทฺยาสฺถานสฺราวชฺราวนิงอภิวฑฺฒน์กสิกมฺมกมฺพุชา
Cambodian Agricultural Research and Development Institute: CARDI
พนมเปญ
ศาลาชาติกสิกรรมแพรกเลียบ
សាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប สาลาชาติกสิกมฺมแพฺรกเลียบ
Prek Leap National College of Agriculture: PNCA
1948 พนมเปญ
ศาลาภูมินท์รัฐบาล
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល สาลาภูมินฺทรฎฺฐบาล
École Royale d'Administration: ERA
1956 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยชาติครอบครอง
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង สากลวิทฺยาลัยชาติคฺรบ̍คฺรง
National University of Management: NUM
1983 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยชาสีมกำจายมาร
សាកលវិទ្យាល័យជាស៊ីមកំចាយមារ สากลวิทฺยาลัยชาส̰ีมกํจายมาร
Chea Sim University of Kamchay Mear: CSUK
1992 กำจายมาร ในไพรแวง
สากลวิทยาลัยในพระตะบอง
សាកលវិទ្យាល័យនៃបាត់ដំបង สากลวิทฺยาลัยไนบาต̍ฎํบง
University of Battambang: UBB
2007 พระตะบอง
สากลวิทยาลัยภูมินท์กสิกรรม
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម สากลวิทฺยาลัยภูมินฺทกสิกมฺม
Royal University of Agriculture: RUA
1964 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยภูมินท์นีติศาสตร์และวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច สากลวิทฺยาลัยภูมินฺทนีติสาสฺตฺรนิงวิทฺยาสาสฺตฺรเสฎฺฐกิจฺจ
Royal University of Law and Economics: RULE
1948 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ สากลวิทฺยาลัยภูมินฺทภฺนํเพญ
Royal University of Phnom Penh: RUPP
1960, 13 มกราคม[1] พนมเปญ
สากลวิทยาลัยภูมินท์วิจิตรศิลปะ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ สากลวิทฺยาลัยภูมินฺทวิจิตฺรสิลฺบะ̤
Royal University of Fine Arts: RUFA
1917 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยมานชัย
សាកលវិទ្យាល័យមានជ័យ สากลวิทฺยาลัยมานชัย
Meanchey University: MCU
2007, 20 กุมภาพันธ์[2] บันทายมานชัย (บันทายมีชัย)
สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល สากลวิทฺยาลัยวิทฺยาสาสฺตฺรสุขาภิบาล
University of Health Sciences: UHS
1946 พนมเปญ
สากลวิทฺยาลัยสวายเรียง
សាកលវិទ្យាល័យស្វាយរៀង สากลวิทฺยาลัยสฺวายเรียง
Svay Rieng University: SRU
2006, 25 มกราคม[3] สวายเรียง

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนแก้ไข

ชื่อ ปีก่อตั้ง (ค.ศ.) ที่ตั้ง
วิทยาสถานชำนาญคณนา
វិទ្យាស្ថានជំនាញគណនេយ្យ วิทฺยาสฺถานชํนาญคณเนยฺย
Institute of Professional Accounting: IPA
1983[4] พนมเปญ และเสียมเรียบ
วิทยาสถานเซนต์พอล
វិទ្យាស្ថានស ន្តប៉ូល วิทฺยาสฺถาน สนฺตบู̎ล
Saint Paul Institute: SPI
2009 ตาแก้ว
วิทยาสถานปัจเจกวิทยาพนมเปญ
វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញ วิทฺยาสฺถานบจฺเจกวิทฺยาภฺนํเพญ
Phnom Penh Institute of Technology: PPIT
2012 พนมเปญ
วิทยาสถานวานดา
វិទ្យាស្ថានស វ៉ាន់ដា วิทฺยาสฺถาน ว̎าน̍ฎา
Vanda Institute: VI
2001 พนมเปญ
วิทยาสถานศิลปะพนมเปญอันตรชาติ
វិទ្យាស្ថានសិល្បៈភ្នំពេញអន្តរជាតិ วิทฺยาสฺถานสิลฺบะ̤ภฺนํเพญอนฺตรชาติ
Phnom Penh International Institute of the Arts: PPIIA
2013 พนมเปญ
วิทยาสถานเศรษฐกิจและหิรัญวัตถุ
វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ วิทฺยาสฺถานเสฎฺฐกิจฺจนิงหิรญฺญวตฺถุ
Economics and Finance Institute: EFI
2002 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยกัมพูชา
សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា สากลวิทฺยาลัยกมฺพุชา
University of Cambodia: UC
2003 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยเขมระ
សាកលវិទ្យាល័យ​ខេមរៈ สากลวิทฺยาลัยเขมระ̤
Khemarak University: KU
2004 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยเขมรปัจเจกวิทยาและครอบครอง
សាកលវិទ្យាល័យខ្មែរបច្ចេកវិទ្យានិងគ្រប់គ្រង สากลวิทฺยาลัยขฺแมรบจฺเจกวิทฺยานิงคฺรบ̍คฺรง
Khmer University of Technology and Management: KUTM
2008 กำปงโสม
สากลวิทยาลัยครอบครองและเศรษฐกิจ
សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និង សេដ្ឋកិច្ច สากลวิทฺยาลัยคฺรบ̍คฺรง นิง เสฎฺฐกิจฺจ
University of Management and Economics: UME
2000, 17 กรกฎาคม[5] พระตะบอง และอื่น ๆ
สากลวิทยาลัยจำเริญพหุปัจเจกวิทยา
សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា สากลวิทฺยาลัยจํเรินพหุบจฺเจกวิทฺยา
Chamroeun University of Poly-Technology: CUP
2002 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยเจนฬา
សាកលវិទ្យាល័យចេនឡា สากลวิทฺยาลัยเจนฬา
Chenla University: CLU
2007 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยซามาน
សាកលវិទ្យាល័យ ហ្សាម៉ាន់ สากลวิทฺยาลัย หฺสาม̎าน̍
Zaman University: ZAMANU
2010 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยเซาท์อีสต์เอเชีย
សាកលវិទ្យាល័យ សៅស៍អុីសថ៍អេយសៀ สากลวิทฺยาลัย เสาส์อุสถ์เอยเสีย
University of Southeast Asia: USEA
2006, 7 กรกฎาคม[6] เสียมเรียบ
สากลวิทยาลัยทรัพยากรมนุษย์
សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស สากลวิทฺยาลัยธนธานมนุสฺส
Human Resources University: HRU
2005 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยนอร์ตัน
សាកលវិទ្យាល័យន័រតុនរ สากลวิทฺยาลัยนัรตุนร
Norton University: NU
1996 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยบิลด์ไบรต์
សាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ สากลวิทฺยาลัยเบียลบฺราย
Build Bright University: BBU
2000 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยแบลธีอันตรชาติ
សាកលវិទ្យាល័យប៊ែលធីអន្តរជាតិ สากลวิทฺยาลัยแบ̃ลธีอนฺตรชาติ
Beltei International University: BELTEI
2012, 6 กันยายน[7] พนมเปญ
สากลวิทยาลัยปัญญาชาติ
សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិ สากลวิทฺยาลัยบญฺญาชาติ
Panha Chiet University: PCU
2009 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยปัญญาศาสตร์
សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ สากลวิทฺยาลัยบญฺญาสาสฺตฺร
Paññāsāstra University of Cambodia: PUC
1997 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยพนมเปญอันตรชาติ
សាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអន្តរជាតិ สากลวิทฺยาลัยภฺนํเพญอนฺตรชาติ
Phnom Penh International University: PPIU
2002[8] พนมเปญ
สากลวิทยาลัยพุทธิศาสตร์
សាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ สากลวิทฺยาลัยพุทฺธิสาสฺตฺร
University of Puthisastra: UP
2000 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยแม่โขงกัมพูชา
សាកលវិទ្យាល័យមេគង្គកម្ពុជា สากลวิทฺยาลัยเมคงฺคกมฺพุชา
Cambodian Mekong University: CMU
2003 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยลึมกุกวีง
សាកលវិទ្យាល័យលឹមកុកវីង สากลวิทฺยาลัยลึมกุกวีง
Limkokwing University: LKU
2008 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยไลฟ์
សាកលវិទ្យាល័យឡាយ สากลวิทฺยาลัยฬาย
Life University: LU
2007[9] กำปงโสม
สากลวิทยาลัยเวสเทิร์น
សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន สากลวิทฺยาลัยเวสฺเทิน
Western University: WU
2003, 17 พฤศจิกายน[10] พนมเปญ
สากลวิทยาลัยอเมริกันพนมเปญ
សាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ สากลวิทฺยาลัยอาเมริกำงภฺนํเพญ
American University of Phnom Penh: AUPP
2013 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยอังคร
សាកលវិទ្យាល័យអង្គរ สากลวิทฺยาลัยองฺคร
Angkor University: AU
2004, 13 กรกฎาคม[11] เสียมเรียบ
สากลวิทยาลัยอังครเขมรา
សាកលវិទ្យាល័យអង្គរខេមរា สากลวิทฺยาลัยองฺครเขมรา
Angkor Khemara University: AKU
2008 ตาแก้ว
สากลวิทยาลัยอันตรชาติ
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ สากลวิทฺยาลัยอนฺตรชาติ
International University: IU
2002 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยอันตรชาติฑูวี
សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិឌូវី สากลวิทฺยาลัยอนฺตรชาติฑูวี
Dewey International University: DIU
2010 พระตะบอง
สากลวิทยาลัยเอกเทศกัมพูชา
សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសកម្ពុជា สากลวิทฺยาลัยเอกเทสกมฺพุชา
Cambodia University for Specialties: CUS
2002 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยเอเชียยูโร
សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប สากลวิทฺยาลัย อาส̰ี อืรุ̎บ
Asia Euro University: AEU
2003 พนมเปญ
สากลวิทยาลัยไอไอซีแห่งปัจเจกวิทยา
សាកលវិទ្យាល័យអាយអាយស៊ីនៃបច្ចេកវិទ្យា สากลวิทฺยาลัยอายอายส̰ีไนบจฺเจกวิทฺยา
IIC University of Technology: IIC
1999 พนมเปญ
CamEd Business School: CamEd 2003 พนมเปญ
City University: CU 2005 พนมเปญ

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. RUPP, IT center of. "RUPP - about rupp". www.rupp.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 2. "Background". www.mcu.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 3. "SVAY RIENG UNIVERSITY - CAMBODIA". www.sru.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 4. "About". MOM MAKARA. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2015-09-19. Unknown parameter |deadurl= ignored (help)
 5. "University of Management and Economics". www.ume.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 6. "USEA :: Siem Reap University of South-East Asia". usea.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 7. admin. "ប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យ ប៊ែលធី អន្តរជាតិ". www.beltei.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 8. "Phnom Penh International University | Ranking & Review". www.4icu.org. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 9. "Life University". www.lifeun.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 10. "Western University". www.western.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.
 11. "Angkor University". www.angkor.edu.kh. สืบค้นเมื่อ 2015-09-15.