สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล

สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล (เขมร: សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល สากลวิทฺยาลัยวิทฺยาสาสฺตฺรสุขาภิบาล) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพียง 1 ใน 2 แห่งของกัมพูชา ที่เปิดสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ แพทย์ศาสตร์ (อีกแห่งคือ มหาวิทยาลัยนานาชาติ (กัมพูชา)) [1]

สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล
សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល
ประเภทมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สถาปนาค.ศ. 1960
ผู้ศึกษา3000+
ที่ตั้ง,
เครือข่ายกระทรวงสุขาภิบาล(กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา)
เว็บไซต์[1]

ประวัติ

แก้

สากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาลก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2489 และพัฒนามาเป็นโรงเรียนแพทย์หลวงในปี พ.ศ. 2496 ต่อมาได้มีการย้ายแผนกแพทยศาสตร์ และ เภสัชศาสตร์ไปเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยพนมเปญ(มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญในปัจจุบัน) จนกระทั่งกัมพูชาเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมือง เมื่อกัมพูชากลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์กัมพูชาประชาธิปไตย ในช่วงปี พ.ศ. 2518-2521 รัฐบาลเขมรแดงมองว่าการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาขัดแย้งต่ออุดมการณ์ของรัฐบาลเขมรแดง ทำให้มีการสังหารบุคลากรที่มีการศึกษาไปเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงแผนกแพทย์ศาสตร์และเภสัชศาสตร์ได้รับความเสียหายและถูกทิ้งร้าง ต่อมาเมื่อเขมรแดงพ้นจากอำนาจ แผนกแพทย์ศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนอีกครั้ง แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 จึงเริ่มมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ [2]และในปี พ.ศ. 2540 ได้รับการยกฐานะเป็นสากลวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล สังกัดกระทรวงสุขาภิบาล(กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา)

คณะที่เปิดสอน

แก้
  • คณะแพทยศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์
  • คณะทันตแพทย์ศาสตร์
  • โรงเรียนเทคนิคการแพทย์
ชั้นพลีคลีนิค
  • โรงพยาบาล Calmette
  • โรงพยาบาลมิตรภาพเขมร-โซเวียต

อ้างอิง

แก้