รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยแก้ไข

พม่าแก้ไข

ลาวแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีโทรภาพแห่งชาติลาว สทล.หรือ ทชล. ไม่มี กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรม 2 2526
สถานีโทรทัศน์ลาวสตาร์แชนแนล Lao star channal ไม่มี (เอกชน) 1 2550
สถานีโทรทัศน์ทีวีลาว TV LAO ไม่มี (เอกชน) 1 2556
สถานีโทรภาพกระทรวงป้องกันความสงบ LAO PSTV ไม่มี กระทรวงป้องกันความสงบ 1 2553-2554
สถานีโทรภาพมาลิม่าร์ Malimar TV ไม่มี บริษัท มาลิม่าร์ จำกัด 1 255-
สถานีโทรภาพเอ็มวีลาว MVL ไม่มี บริษัท เอ็มวี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศลาว) จำกัด 1 2555

กัมพูชาแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีโทรทัศน์ราชธานีพนมเปญช่อง 3 TV3 (ททพป.) XU-TV3 ราชธานีพนมเปญ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 1 2539
สถานีโทรทัศน์กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ช่อง 5 TV5 (ททขภม.5) XU-ATV กองยุทธพลเขมรภูมินทร์ 1 2539 หรือ 2538
สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศกัมพูชา TVK (ททก.) XU-TVK กระทรวงการข่าว 2 2506
สถานีโทรทัศน์เขมรช่อง 9 TV9 (ททข.9) XU-TV9 พรรคฟุนซินเปค 1 2535
สถานีโทรทัศน์อัปสราทีวีช่อง 11 Apsara TV XU-APSARA 11 พรรคประชาชนกัมพูชา 1 2539
สถานีโทรทัศน์ซีทีเอ็น CTN XU-CTN ไม่ทราบ 1 2546
สถานีโทรทัศน์บายน Bayon TV XU-BTV Hun Mana (ลูกสาวฮุนเซน) 2 2541
สถานีโทรทัศน์มายทีวี MYTV XU-MYTV สถานีโทรทัศน์กัมพูชา (ซีทีเอ็น) 1 2553
สถานีโทรทัศน์เอเชียอาคเนย์ SEATV XU-SEATV สากลวิทยาลัยกัมพูชา 1 2553

เวียดนามแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศเวียดนาม VTV ไม่มี รัฐบาลเวียดนาม 9 2508
สถานีวิทยุโทรทัศน์นครหลวงฮานอย HTV ไม่มี กรุงฮานอย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 2 2525
สถานีโทรทัศน์นครโฮจิมินห์ HTV ไม่มี นครโฮจิมินห์ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 3 2518

มาเลเซียแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีโทรทัศน์ชาติมาเลเซีย RTM ไม่มี สำนักงานบริหารกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ชาติมาเลเซีย 2 2506
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มาเลเซีย TV3 ไม่มี มีเดีย ไพรม่า 1 2527
สถานีโทรทัศน์เอ็นทีวี 7 ntv7 ไม่มี มีเดีย ไพรม่า 1 2541
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 มาเลเซีย 8TV ไม่มี มีเดีย ไพรม่า 1 2546
สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 มาเลเซีย TV9 ไม่มี มีเดีย ไพรม่า 1 2546
สถานีโทรทัศน์อัลฮิจาห์ TV-Al Hijrah ไม่มี อัลฮิจาห์ มีเดีย คอปเปอเรชั่น 1 2553
สถานีโทรทัศน์ดับเบิลยูบีซี WBC ไม่มี เวิลด์ไวด์ บรอตแคสติ้ง แชนแนล 1 2555


สิงคโปร์แก้ไข

บรูไนแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศบรูไน RTB ไม่มี รัฐบาลบรูไน 3 2518

อินโดนีเซียแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศอินโดนีเซีย TVRI ไม่มี รัฐบาลอินโดนีเซีย 1 2505
สถานีโทรทัศน์อาร์ซีทีไอ RCTI ไม่มี เอ็มเอ็นซี 1 2532
สถานีโทรทัศน์เอ็มเอ็นซี MNCTV ไม่มี เอ็มเอ็นซี 1 2534
สถานีโทรทัศน์ทรานส์ ทีวี TRANS TV ไม่มี TRANS GROUP 1 2545
สถานีโทรทัศน์ทรานส์ 7 TRANS 7 ไม่มี TRANS 7 1 2544
สถานีโทรทัศน์โกลบอล ทีวี GLOBAL TV ไม่มี เอ็มเอ็นซี 1 2545
สถานีโทรทัศน์อินโดเซียร์ Indosiar ไม่มี 1 2538
สถานีโทรทัศน์เมโทรทีวี Metro TV ไม่มี มีเดียกรุ๊ป 1 2543
สถานีโทรทัศน์เอสซีทีวี SCTV ไม่มี 1 2533
สถานีโทรทัศน์อันทีวี ANTV ไม่มี 1 2536
สถานีโทรทัศน์ทีวีวัน TVONE ไม่มี วีโว่/ลาตีวี(Lativi) 1 2545

ติมอร์-เลสเตแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศติมอร์-เลสเต RTTL ไม่มี รัฐบาลติมอร์-เลสเต 1 2543

ฟิลิปปินส์แก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีโทรทัศน์ประชาชนฟิลิปปินส์ PTV DWGT-TV บรรษัทกิจการโทรทัศน์ประชาชนฟิลิปปินส์ 1 2517
สถานีโทรทัศน์เอบีเอส-ซีบีเอ็น ABS-CBN DWWX-TV เอบีเอสซีบีเอ็นคอปเปอเรชั่น 2 2496
สถานีโทรทัศน์จีเอ็มเอ GMA DZBB-TV จีเอ็มเอ เน็ตเวิร์ค 2 2504
สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 (ฟิลิปปินส์) TV5 DWET-TV แอสโซซิเอทด์ บรอดคาสติ้ง คอปเปอเรชั่น 1 2503
สถานีโทรทัศน์ไนน์มีเดีย Nine Media DZKB-TV ไนน์มีเดียคอเปอร์เรชั่น 2 2504
สถานีโทรทัศน์อัคซยอนทีวี AksyonTV DWNB-TV เนชั่นบรอดแคสติงคอร์ปอเรชัน (แอสโซซิเอทด์ บรอดคาสติ้ง คอปเปอเรชั่น ผลิตรายการและบริหารเวลาออกอากาศ) 1 2554

ม้งแก้ไข

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ชื่อ Call Sign เจ้าของ จำนวนช่อง ปีที่เปิด (พ.ศ.)
สถานีโทรทัศน์ม้งแสททีวี Hmong SAT TV ไม่มี ไม่ทราบ 1 25--
สถานีโทรทัศน์วาจิสทือวู VAJTSWV ไม่มี ไม่ทราบ 1 25-