ยูเรเนียมไดออกไซด์

ยูเรเนียมไดออกไซด์ (อังกฤษ: Uranium dioxide) หรือ ยูเรเนียม (IV) ออกไซด์ (UO2) เป็นออกไซด์ของยูเรเนียมและมีสีดำ ,กัมมันตรังสี ,โปร่งแสง ผงที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแร่ยูเรนิไนท์ ใช้ในแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นส่วนผสมของยูเรเนียมและพลูโทเนียมออกไซด์ จะใช้เป็นเชื้อเพลิง MOX

ยูเรเนียมไดออกไซด์
UO2lattice.jpg
ชื่อตาม IUPAC Uranium dioxide
Uranium (IV) oxide
ชื่ออื่น Urania
Uranous oxide
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [1344-57-6][CAS]
RTECS number YR4705000
คุณสมบัติ
สูตรเคมี UO2
มวลต่อหนึ่งโมล 270.03 g/mol
ลักษณะทางกายภาพ black powder
ความหนาแน่น 10.97 g/cm3
จุดหลอมเหลว

2865 °C (3140 K)

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ insoluble
โครงสร้าง
โครงสร้างผลึก Fluorite (cubic), cF12
Space group Fm3m, No. 225
Coordination
geometry
Tetrahedral (O2–) ; cubic (UIV)
อุณหเคมี
Std enthalpy of
formation
ΔfHo298
−1084 kJ·mol−1[1]
Standard molar
entropy
So298
78 J·mol−1·K−1[1]
ความอันตราย
MSDS ICSC 1251
การจำแนกของ EU Very toxic (T+)
Dangerous for the environment (N)
EU Index 092-002-00-3
R-phrases แม่แบบ:R26/28, แม่แบบ:R33, R51/53
S-phrases (S1/2), แม่แบบ:S20/21, S45, S61
จุดวาบไฟ Non-flammable
สารประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 Zumdahl, Steven S. (2009). Chemical Principles 6th Ed. Houghton Mifflin Company. p. A23. ISBN 0-618-94690-X.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข