ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย

ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย (ค.ศ. 1285 - 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1330) ทรงเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์กจากการอภิเษกสมรสกับพระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ซึ่งเสกสมรสเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายคริสตอฟเฟอร์ และเป็นรัชทายาทโดยสมมติของพระเจ้าอีริคที่ 6 แห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินียูเฟเมียเป็นพระธิดาในบอกิสเลาว์ที่ 4 ดยุกแห่งพอเมอเรเนียกับชายาคนที่สองคือ มาร์กาเรเธแห่งรือเงิน

ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย
พระบรมรูปแกะสลักบนโลงพระศพที่โบสถ์ซอรือ
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ดำรงพระยศค.ศ. 1320–1330
ก่อนหน้าอิงเงอร์บอร์ก มักนุสด็อทเทอร์แห่งสวีเดน
ถัดไปเฮลวิกแห่งชเลสวิช
พระองค์รองเอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค
พระราชสมภพค.ศ. 1285
สวรรคต26 กรกฎาคม ค.ศ. 1330(1330-07-26) (45 ปี)
ฝังพระศพโบสถ์ซอรือ
คู่อภิเษกพระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตร
พระนามเต็ม
ยูเฟเมีย กริฟฟิน
ราชวงศ์ตระกูลพอเมอเรเนีย
พระราชบิดาบอกิสเลาว์ที่ 4 ดยุกแห่งพอเมอเรเนีย
พระราชมารดามาร์กาเรเธแห่งรือเงิน
ศาสนาโรมันคาทอลิก

พระชนม์ชีพ

แก้

ยูเฟเมียเสกสมรสกับเจ้าชายคริสตอฟเฟอร์ พระอนุชาในกษัตริย์อีริคที่ 6 แห่งเดนมาร์กในปีค.ศ. 1300 การเสกสมรสครั้งนี้เป็นการเสกสมรสทางการเมือง เพื่อให้เจ้าชายคริสตอฟเฟอร์ได้รับการสนับสนุนจากราชตระกูลทางฝ่ายมารดาของพระนางและบิดาของพระนาง[1] เมื่อทรงได้เป็นพระราชินีในปีค.ศ. 1320 ก็ไม่มีบันทึกถึงพระองค์มากนักในช่วงความวุ่นวายทางการเมืองในเดนมาร์กนี้ พระราชินียูเฟเมียสิ้นพระชนม์ในปีค.ศ. 1330 พระศพถูกฝังที่โบสถ์ซอรือ

พระราชินียูเฟเมียและกษัตริย์คริสตอฟเฟอร์ที่ 2 มีพระราชโอรสธิดาร่วมกัน 6 พระองค์ ดังนี้

  พระนาม ประสูติ สิ้นพระชนม์ คู่สมรส และพระโอรส-ธิดา
- เจ้าหญิงมาร์เกรเธอ มาร์เกรฟวีนแห่งบรันเดินบวร์ค ค.ศ. 1305 ค.ศ. 1340 อภิเษกสมรสในปีค.ศ. 1324 กับ
ลุดวิกที่ 5 ดยุกแห่งบาวาเรีย
ไม่มีโอรส-ธิดา
- อีริค คริสตอฟเฟอร์เซน กษัตริย์พระองค์รองแห่งเดนมาร์ก ค.ศ. 1307 ค.ศ. 1331 อภิเษกสมรส ค.ศ. 1330 กับ
เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค
ไม่มีพระโอรสธิดา
- เจ้าชายอ็อทโท ดยุกแห่งลอลันด์และเอสโตเนีย ค.ศ. 1310 หลัง ค.ศ. 1347 ไม่อภิเษกสมรส
- อักเนสแห่งเดนมาร์ก ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1312 สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์
- เฮลวิกแห่งเดนมาร์ก ค.ศ. 1315 ไม่ปรากฏ สิ้นพระชนม์เมื่อทรงพระเยาว์
  พระเจ้าวัลเดมาร์ที่ 4 แห่งเดนมาร์ก ค.ศ. 1320 24 ตุลาคม ค.ศ. 1375 อภิเษกสมรส ค.ศ. 1340 กับ
เฮลวิกแห่งชเลสวิช
มีพระโอรสธิดา 6 พระองค์ ได้แก่
เจ้าชายคริสตอฟเฟอร์ ดยุกแห่งลอลันด์
เจ้าหญิงมาร์เกรเธอแห่งเดนมาร์ก
เจ้าหญิงอิงเงอร์บอร์ก ดัชเชสแห่งเมคเลนบูร์ก
เจ้าหญิงคาทารีนาแห่งเดนมาร์ก
เจ้าชายวัลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก
สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 1 แห่งเดนมาร์ก

อ้างอิง

แก้
  1. Anders Leegaard Knudsen: Eufemia af Pommern i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 13. april 2017 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=72897


ก่อนหน้า ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย ถัดไป
อิงเงอร์บอร์ก มักนุสด็อทเทอร์แห่งสวีเดน    
สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ร่วมกับ
เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค
(1330-1331)
(ราชวงศ์แอสตริดเซน)

(ค.ศ. 1320–1330)
  เฮลวิกแห่งชเลสวิช