ตระกูลพอเมอเรเนีย

ตระกูลพอเมอเรเนีย[1][2] หรือ ตระกูลไกรเฟิน[3] หรือ ตระกูลกริฟฟิน (เยอรมัน: Greifen, โปแลนด์: Gryfici, อังกฤษ: House of Pomerania หรือ House of Greifen) เป็นตระกูลของดยุกผู้ครองดัชชีแห่งพอเมอเรเนียตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 มาจนกระทั่งถึงปี ค.ศ. 1637 ชื่อของตระกูลใช้กันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15[4] ซึ่งเป็นชื่อที่มาจากตราอาร์มที่เป็นรูปกริฟฟินที่ใช้มาตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้กริฟฟินในตราอาร์มที่ทราบอย่างแน่นอนเกิดขึ้นในสมัยของคาซีมีร์ที่ 2 ดยุกแห่งพอเมอเรเนียที่เป็นรูปกริฟฟินภายในโล่ที่ปรากฏในเอกสารในปี ค.ศ. 1194[5][6]

ตราอาร์มของตระกูลพอเมอเรเนียเป็นรูปกริฟฟินที่ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1194

อ้างอิงแก้ไข

  1. Catholic Encyclopedia. "Prussia"
  2. Arnold H. L. Heeren. Manual of the History of the Political System of Europe and Its Colonies. Freeport. 1971. ISBN 0836957695
  3. F. L. Carsten. Origins of Prussia. Clarendon Press. 1954.
  4. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ Buchholz, p.38
  5. Werner Buchholz, Pommern, Siedler, 1999, p.37, ISBN 3886802728
  6. Kyra Inachim, Die Geschichte Pommerns, Hinstorff Rostock, 2008, p.18, ISBN 978-3-356-01044-2

ดูเพิ่มแก้ไข