เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค

เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค (ราว ค.ศ. 1300 - ก่อน ค.ศ. 1340) เป็นผู้สำเร็จราชการแห่งดัชชีซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค ในช่วงที่บุตรชายยังอยู่ในวัยเยาว์ในช่วงปีค.ศ. 1321 จนถึงค.ศ. 1330 เอลิซาเบธได้รับคำแหน่งจากการสมรสสองครั้ง ครั้งที่หนึ่งคือ ดัชเชสแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค และครั้งที่สองคือยุวสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก (ค.ศ. 1330 - 1331) โดยเสกสมรสกับอีริค คริสตอฟเฟอร์เซนแห่งเดนมาร์ก พระราชโอรสในพระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค
ยุวสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
Seal Elisabeth (Holstein-Rendsburg) 01.jpg
ตราพระราชลัญจกรของยุวสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ
ยุวสมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
ครองราชย์1330 – 1331
คู่อภิเษกโยฮันน์ที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค
อีริค คริสตอฟเฟอร์เซนแห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรอัลเบร็คท์ที่ 4 ดยุกแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค
พระนามเต็ม
เอลิซาเบธ ชอมบวร์ค
ราชวงศ์ตระกูลชอมบวร์ค
พระราชบิดาไฮน์ริชที่ 1 เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค
พระราชมารดาเฮลวิกแห่งโบรงก์ฮอสต์
ประสูติราว ค.ศ. 1300
สวรรคตก่อน ค.ศ. 1340 (ราว 40 ปี)
ศาสนาโรมันคาทอลิก

พระชนม์ชีพแก้ไข

เอลิซาเบธเป็นสมาชิกตระกูลชอมบวร์ค เป็นธิดาในไฮน์ริชที่ 1 เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์คกับเฮลวิกแห่งโบรงก์ฮอสต์ สวามีคนแรกของพระนางคือโยฮันน์ที่ 2 ดยุกแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค ซึ่งสมรสกันราวปีค.ศ. 1315 เอลิซาเบธมีบุตรชายซึ่งสืบตำแหน่งต่อจากสวามีคือ อัลเบร็คท์ที่ 4 ดยุกแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค แต่พระนางต้องเป็นผู้สำเร็จราชการดัชชีในช่วงที่บุตรชายยังอยู่ในวัยเยาว์

ในปีค.ศ. 1330 ดัชเชสม่ายเอลิซาเบธได้เสกสมรสกับอีริค คริสตอฟเฟอร์เซน ยุวกษัตริย์แห่งเดนมาร์ก ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าคริสตอฟเฟอร์ที่ 2 แห่งเดนมาร์ก ศัตรูของเกอร์ฮาร์ดที่ 3 เคานท์แห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค ผู้เป็นพี่ชายของพระนาง ทั้งสองพระองค์ไม่มีพระโอรสธิดาด้วยกัน และการเสกสมรสถูกบอกล้างในปีถัดมา อดีตพระสวามีของพระนางสวรรคตในสงครามกับฮ็อลชไตน์ในปีค.ศ. 1332

อ้างอิงแก้ไข


ก่อนหน้า เอลิซาเบธแห่งฮ็อลชไตน์-เรนส์บวร์ค ถัดไป
อักเนสแห่งฮับส์บูร์ก    
ดัชเชสพระชายาแห่งซัคเซิน-เลาเอินบวร์ค
(ตระกูลอัสคาเนีย)

(ค.ศ. 1315–1322)
  เบียทาแห่งชเวรีน
ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย
สมเด็จพระราชินีแต่เพียงผู้เดียว
   
(ยุว)สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก
(ราชวงศ์แอสตริดเซน)
ร่วมกับ ยูเฟเมียแห่งพอเมอเรเนีย

(ค.ศ. 1230–1231)
  เฮลวิกแห่งชเลสวิช