ยอเซ็ฟ ติซอ (สโลวัก: Jozef Tiso; 13 ตุลาคม ค.ศ. 1887 – 18 เมษายน ค.ศ. 1947) เป็นนักบวชโรมันคาทอลิกชาวสโลวักและนักการเมืองจากพรรคประชาชนสโลวัก ระหว่างปี ค.ศ. 1939–1945 ติซอเป็นผู้นำของสาธารณรัฐสโลวักที่ 1 ซึ่งเป็นรัฐบริวารของเยอรมนีนาซี และยังคงปฏิบัติตนเป็นนักบวชตลอดอาชีพนักการเมืองของเขา เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ศาลแห่งชาติเชโกสโลวาเกียได้พิพากษาลงโทษแขวนคอติซอในข้อหากบฏซึ่งยังรวมถึงอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ยอเซ็ฟ ติซอ
ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสโลวักที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
26 ตุลาคม 1939 – 3 เมษายน 1945
ก่อนหน้า จัดตั้งตำแหน่ง
ถัดไป ยกเลิกตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งเขตปกครองตนเองสโลวัก
ดำรงตำแหน่ง
20 มกราคม 1939 – 9 มีนาคม 1939
ก่อนหน้า ยอเซ็ฟ ติซอ
ถัดไป ยอเซ็ฟ ซิวาก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การดูแลทางสังคม และสาธารณสุขแห่งเขตปกครองตนเองสโลวัก
ดำรงตำแหน่ง
1 ธันวาคม 1938 – 20 มกราคม 1939
ก่อนหน้า ยอเซ็ฟ ติซอ
ถัดไป ยอเซ็ฟ ติซอ
นายกรัฐมนตรัและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแห่งเขตปกครองตนเองสโลวัก
ดำรงตำแหน่ง
7 ตุลาคม 1938 – 1 ธันวาคม 1938
ก่อนหน้า จัดตั้งตำแหน่ง
ถัดไป ยอเซ็ฟ ติซอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขศึกษาและพลศึกษาแห่งเชโกสโลวาเกีย
ดำรงตำแหน่ง
27 มกราคม 1927 – 8 ตุลาคม 1929
ก่อนหน้า ยัน ชราเม็ก
ถัดไป ยัน ชราเม็ก
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 13 ตุลาคม ค.ศ. 1887(1887-10-13)
บิตชา (น็อจบิตส์แช)
เทศมณฑลเตร็นชีน, ราชอาณาจักรฮังการี, ออสเตรีย-ฮังการี
เสียชีวิต 18 เมษายน ค.ศ. 1947 (59 ปี)
บราติสลาวา, เชโกสโลวาเกีย
พรรคการเมือง พรรคประชาชนสโลวัก
วิชาชีพ นักการเมือง, นักบวช, บาทหลวงโรมันคาทอลิก
ศาสนา โรมันคาทอลิก
ลายมือชื่อ