มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552

การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 10

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552 เป็นการประกวดปีที่ 10 นับแต่ที่จัดขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ดำเนินการจัดขึ้น โดยทำการเก็บตัวเพื่อร่วมทำกิจกรรม ระหว่างการประกวด ที่ เกาะสมุย, จังหวัดสุราษฎร์ธานี และการประกวดรอบตัดสินในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) ผู้ได้รับตำแหน่งจะได้เป็นตัวแทนสาวไทย เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลหรือมิสยูนิเวิร์ส ปี 2009 ณ ประเทศบาฮามาส ช่วงเดือนสิงหาคมนี้ โดยรอบตัดสินมีสาวงามเข้าร่วมการประกวด 44 คน โดยมี กวินตรา โพธิจักร มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2551 เป็นผู้มอบมงกุฏให้กับ ชุติมา ดุรงค์เดช

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552
สถานที่จัดโรงแรมโซฟิเท็ลเซนทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
เข้าร่วมประกวด44
ผ่านเข้ารอบ12
ผู้ชนะเลิศชุติมา ดุรงค์เดช
← 2008
2010 →

ก่อนหน้านี้ จังหวัดสมุทรสงครามได้เสนอขอเป็นสถานที่เก็บตัว เพื่อให้ผู้เข้าประกวดร่วมทำกิจกรรม ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม แต่ทางจังหวัดได้ปฏิเสธการเสนอตัวดังกล่าวในภายหลัง เนื่องจากเห็นว่า ศักยภาพของพื้นที่จังหวัด ยังไม่มีความเหมาะสมเพียงพอ ทั้งในเรื่องของสถานที่พัก เวทีการประกวด และงบประมาณในการจัดประกวด

ผลการประกวด แก้

ผลการประกวด ผู้เข้าประกวด
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552
รองอันดับ 1
 • รุจินันท์ พันธ์ศรีทุม
รองอันดับ 2 (3 ตำแหน่ง)
รองชนะเลิศ (12 คนสุดท้าย)
 • ธิชาพร สุวรรณประดับ
 • ภัสราภรณ์ คนคำแหง
 • สิริลภัส กองตระการ
 • วิลาสินี ทีปั่น
 • เพชรชนก ณ ลำปาง
 • ชัชฎากรณ์ เกตุมณี
 • ชุตินันท์ แสงสุข

ตำแหน่งต่างๆ แก้

รางวัล ผู้เข้าประกวด
ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
มิสป๊อปปูลาร์
 • ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ
งามอย่างไทย
นางงามผิวสวย
มิส สลิมอัพ บาย สลิมอัพเซนเตอร์
หุ่นสวยสุขภาพดี บาย ซีเล็ค ทูน่า
 • ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ
ขวัญใจสมุย
 • จันทร์นิพา แก่นสาร

ผู้เข้าประกวด แก้

หมายเลข ชื่อ อายุ ส่วนสูง
(cm)
ส่วนสูง
(ft)
จังหวัด
1 กนกกาญจน์ ฐิติภัทรประเสริฐ 22 168 5'6" สุราษฏร์ธานี
2 นนทพร ธีระวัฒนสุข 21 168 5'5" กรุงเทพ
3 วริษา เจริญศักดิ์ธนกุล 22 172 5'8" กรุงเทพ
4 ชุติมา ดุรงค์เดช 23 177 5'10" กรุงเทพ
5 ธิชาพร สุวรรณประดับ 20 174 5'8" สงขลา
6 ปริยากร สุขประเสริฐ 22 163 5'4" ปัตตานี
7 อมรา แหม 22 169 5'6" สงขลา
8 พรวดี อรรฆภิญญ์ 23 174 5'8" กรุงเทพ
9 อรพินท์ นาคสมบูรณ์ 19 162 5'4" กรุงเทพ
10 พลอยไพลิน เลิศสุนทรรัตน์ 23 169 5'6" กรุงเทพ
11 ภัสราภรณ์ คนคำแหง 18 176 5'9" นครปฐม
12 ชาลีน รฐกร สถิรบุตร 24 170 5'7" กรุงเทพ
13 สิริลภัส กองตระการ 22 169 5'6" กรุงเทพ
14 พัชริน จูเลีย คเน็ค 21 165 5'6" นครราชสีมา
15 วิลาสินี ทีปั่น 20 172 5'8" นครนายก
16 เกศโมฬี โรจนประดิษฐ 19 173 5'8" กรุงเทพ
17 แพรว แก้วทิพย์ 20 178 5'10" สมุทรสาคร
18 ชนิกานต์ ประชานุกูล 20 178 5'10" ราชบุรี
19 ลดาวรรณ์ เชาวน์ดี 23 174 5'8" สระบุรี
20 นภิศา ป้อมแสน 19 166 5'5" นนทบุรี
21 ชเนตฆ์ กาญจนชินโต 21 173 5'8" กรุงเทพ
22 ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ 21 173 5'8" กรุงเทพ
23 จิดาภา ดีวาจี 22 165 5'5" กรุงเทพ
24 ภิญยาพัชญ์ ภูรัชญาพัชร์ 23 167 5'6" นนทบุรี
25 เพชรชนก ณ ลำปาง 20 169 5'6" ลำปาง
26 ปุณยวีร์ รัตนภัทรพงศ์ 20 166 5'5" กรุงเทพ
27 จันทร์นิพา แก่นสาร 18 175 5'9" สมุทรปราการ
28 รัชฎาวรี เพชรกูล 22 166 5'6" สุราษฏร์ธานี
29 กรรณาภรณ์ พวงทอง 21 166 5'6" กาญจนบุรี
30 สุภาภรณ์ ศิริกมลสันติชัย 23 172 5'8" กรุงเทพ
31 ชัชฎากรณ์ เกตุมณี 21 168 5'6" กาญจนบุรี
32 สันทณี เดชะไกศยะ 20 168 5'6" กรุงเทพ
33 ภูริชา ทิพวงศ์ 22 173 5'8" มหาสารคาม
34 เกฐษิตา แจงตระกูล 19 171 5'7" กรุงเทพ
35 รุ่งกานต์ สุขาทิพย์ 21 169 5'6" นครศรีธรรมราช
36 ชุตินันท์ แสงสุข 22 170 5'7" ชัยภูมิ
37 กมลพร ม่วงกลม 23 176 5'9" สมุทรสาคร
38 วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม 22 177 5'10" กรุงเทพ
39 รุจินันท์ พันธ์ศรีทุม 19 173 5'8" อุดรธานี
40 รสธร เจียรากร 23 171 5'7" กรุงเทพ
41 ธันชนก คล้ายคลึง 21 174 5'8" กรุงเทพ
42 พัชราภา รัตน์มณี 23 174 5'8" สงขลา
43 ณัฐณิชารัตน์ โหสุวรรณ์ 19 167 5'6" กรุงเทพ
44 พิมพ์รติ สิริกรัณย์ 22 163 5'4" กรุงเทพ

แหล่งข้อมูลอื่น แก้