มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553

การประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 11

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553 จัดประกวดขึ้นเป็นปีที่ 11 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยดำเนินการประกวด และทำกิจกรรมที่จังหวัด กำแพงเพชร และมีการจัดการประกวดรอบตัดสินขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) ผู้ที่ได้ตำแหน่ง มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สในปีนี้จะเป็นผู้ได้สิทธิ์ไปประกวดนางงามจักรวาล ปี 2553 ที่จะจัดขึ้นประมาณกลางปี 2553 นี้ โดยมี ชุติมา ดุรงค์เดช มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2552 เป็นผู้มอบมงกุฏให้กับ ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553
พิธีกรสัญญา คุณากร , อุษณีย์ วัฒฐานะ และ กรรณาภรณ์ พวงทอง
ศิลปินรับเชิญศุกลวัฒน์ คณารศ , ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ , วงศกร ปรมัตถากร , อุษามณี ไวทยานนท์ , อคัมย์สิริ สุวรรณศุข , กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า และ ชินวุฒิ อินทรคูสิน
สถานที่จัดโรงแรมโซฟิเท็ลเซนทาราแกรนด์,กรุงเทพมหานคร,ประเทศไทย
ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7
เข้าร่วมประกวด44
ผู้ชนะเลิศฝนทิพย์ วัชรตระกูล
Representedสมุทรปราการ
← 2009
2011 →

ส่วนรองอันดับหนึ่งจะมีสิทธิ์ไปประกวดเวที มิสเอิร์ธ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนรองอันดับ 2 อีก 3 ตำแหน่ง จะได้สิทธิ์ไปประกวดเวที มิสทัวร์ลิซึมอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ประเทศมาเลเซีย มิสอินเตอร์คอนทิเนทัล และเวทีอื่นๆ ตามลำดับ

ผลการประกวด

แก้
ผลการประกวด ผู้เข้าประกวด
มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2553
รองอันดับ 1
รองอันดับ 2 (3 ตำแหน่ง)
 • วิลาสินี กัลยาเลิศ
 • พิมพวรรณ บรรจงศิริ
 • พรรณารา พุ่มเจริญ
รองชนะเลิศ (12 คนสุดท้าย)
 • วิลาสินี สินธุโคตร
 • ปุณยวีร์ แจ่มคล้าย
 • ราตรีเฉลิม เดชบุญญาภิชาติ
 • พิมพ์จิตรา บุญยิ่ง
 • สุชาดา กลั่นไพรี
 • ณพวรรณ ปัญญา
 • พราวรวี ปรียวราวัฒน์

ตำแหน่งต่างๆ

แก้
รางวัล ผู้เข้าประกวด
ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน
มิสป๊อปปูลาร์
 • ปทิตตา ศิระอาภรณ์
รักษ์ความเป็นไทย
 • วิลาสินี สินธุโคตร
งามอย่างไทย
นางงามผิวสวย
 • พัชริญา พิศชวนชม
มิสบีอิงค์เฮลท์ตี้
 • พราวรวี ปรียวราวัฒน์
มิสลักษ์ ไวท์ อิมเพรส
ขวัญใจซากังราว
 • มาริสา วิถีประดิษฐ

กรรมการ

แก้

ผู้เข้าประกวด

แก้
หมายเลข ชื่อ อายุ ส่วนสูง
(cm)
ส่วนสูง
(ft)
จังหวัด
1 วิลาสินี กัลยาเลิศ 21 171 5'7" กรุงเทพ
2 พีรดา มั่นใจอางค์ 23 163 5'4" กรุงเทพ
3 พุทธพร ทองพุ่ม 22 172 5'8" สมุทรปราการ
4 วิลาสินี สินธุโคตร 23 170 5'7" กาฬสินธุ์
5 สุชาดา ณ ตะวัน 24 177 5'10" นนทบุรี
6 ปุณยวีร์ แจ่มคล้าย 24 174 5'8" สมุทรปราการ
7 พิมพวรรณ บรรจงศิริ 23 170 5'7" ชุมพร
8 คเณพร อินต๊ะมูล 20 172 5'8" พะเยา
9 กัญชรีย์ พัฒนา 19 171 5'7" ระนอง
10 ปทิตตา ศิระอาภรณ์ 24 168 5'6" กรุงเทพ
11 ราตรีเฉลิม เดชบุญญาภิชาติ 22 172 5'8" นครศรีธรรมราช
12 สุธินี กานต์วิริโยกุล 19 172 5'8" กรุงเทพ
13 ธนิศรา สุธัญญพฤทธิ์ 20 167 5'6" นนทบุรี
14 มรกต พูลผล 23 172 5'8" สุราษฏร์ธานี
15 พรรณารา พุ่มเจริญ 19 171 5'7" กรุงเทพ
16 ชฎา สังวรเวชภัณฑ์ 21 175 5'9" กรุงเทพ
17 พิมพ์จิตรา บุญยิ่ง 19 168 5'6" เชียงใหม่
18 มาริสา วิถีประดิษฐ 19 170 5'7" ราชบุรี
19 นัทธินันท์ กุมชพร 23 163 5'4" กรุงเทพ
20 พัชริญา พิศชวนชม 18 174 5'8" อำนาจเจริญ
21 วรัญญา เพชรหมื่นไว 22 167 5'6" อุดรธานี
22 กัญจนา พึ่งทอง 21 172 5'8" นครราชสีมา
23 สุชาดา กลั่นไพรี 23 165 5'5" ประจวบคีรีขันธ์
24 สุทธินุช บุญเลี้ยง 19 166 5'5" จันทบุรี
25 พรพรรณ อายุวะศรี 20 168 5'6" พระนครศรีอยุธยา
26 ณพวรรณ ปัญญา 22 174 5'8" เชียงใหม่
27 สุพรรษา เพชรโรจน์ 20 170 5'7" มุกดาหาร
28 ศรีสุภา ยอดยิ่ง 22 171 5'7" นครราชสีมา
29 อมลรตา แสงเพชร 22 169 5'6" ชัยภูมิ
30 ทัศนีย์ ลีพิลา 23 171 5'7" กรุงเทพ
31 วรรษพร วัฒนากุล 22 170 5'7" กรุงเทพ
32 พราวรวี ปรียวราวัฒน์ 23 168 5'6" กรุงเทพ
33 ฝนทิพย์ วัชรตระกูล 19 170 5'7" สมุทรปราการ
34 ซาร่าห์ สายสกุลเศรษฐ์ 18 167 5'6" พิจิตร
35 ณัฐกฤตา ราชบุญเรือง 21 168 5'6" นครปฐม
36 สุภา ศรีวนาภิรมย์ 23 167 5'6" กรุงเทพ
37 สุพัตรา สุวรรณไตรย์ 23 167 5'6" มุกดาหาร
38 ออนซอน อักษรณรงค์ 19 165 5'5" กรุงเทพ
39 หทัยรัตน์ ศิริเจริญธรรม 22 166 5'5" จันทบุรี
40 ฐิติพร พลอยเกลื่อน 20 165 5'5" กรุงเทพ
41 ณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์ 21 174 5'8" สุราษฎร์ธานี
42 ทวีพร อารีย์สวัสดิ์ 23 165 5'5" สงขลา
43 สุภารัตน์ ไทยเอื้อ 24 175 5'9" เพชรบุรี
44 กชามาศ ฟูตระกูล 20 165 5'5" อุดรธานี

หมายเหตุ

แก้
 • ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4 สุชาดา ณ ตะวัน เคยเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2548 ในรอบ 44 คนสุดท้าย
 • ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10 ปทิตตา ศิระอาภรณ์ เป็นพี่สาวของ ชลธิชา ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ รองอันดับ 2 มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สปี 2552
 • ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11 ราตรีเฉลิม เดชบุญญาภิชาติ เคยเข้าร่วมประกวดนางสาวไทยปี 2552 และผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
 • ผู้เข้าประกวดหมายเลข 41 ณัฐญาณี รัตนไพฑูรย์ เคยเข้าร่วมประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2550 ในรอบ 44 คนสุดท้าย และมิสไทยแลนด์เวิร์ล 2550 ได้รับตำแหน่งนางงามมิตรภาพ

ผู้สมัครที่สละสิทธิ์

แก้

ผู้สมัครที่เข้ามาแทน

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้

แม่แบบ:เวทีการประกวดนางงามในประเทศไทย