มาร์ควิส (อังกฤษ: marquess) หรือ มาร์กี (ฝรั่งเศส: marquis) เป็นบรรดาศักดิ์สืบตระกูลแบบหนึ่งของยุโรป ซึ่งมักสืบทอดให้กับประเทศในอาณานิคมด้วย บรรดาศักดิ์นี้ยังใช้แปลเพื่อเทียบเคียงกับบรรดาศักดิ์ในประเทศในเอเชีย อาทิ ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย ในหมู่เกาะอังกฤษ มาร์ควิสมีฐานะสูงกว่า เคานต์หรือเอิร์ล แต่ต่ำกว่าดยุก

มาร์ควิสเป็นหนึ่งในบรรดาศักดิ์ที่เริ่มหายไปในปัจจุบัน โดยความแตกต่างระหว่างบรรดาศักดิ์เคานต์กับมาร์ควิสอยู่ที่อาณาเขตที่ปกครอง ซึ่งเรียกว่า มาร์ก หรือ มาช อันอยู่นอกของอาณาบริเวณปกครองของเคานต์ที่เรียกว่า เคาน์ตี ทั้งนี้ เนื่องจากมาร์ควิสได้รับความไว้วางใจทางการทหารให้รักษาขอบราชอาณาจักรซึ่งมักจะอยู่ติดกับอาณาจักรเพื่อนบ้านที่ไม่เป็นมิตร มาร์ควิสจึงจัดได้ว่าเป็นบรรดาศักดิ์ขุนนางที่มีความสำคัญกว่าเคานต์เสมอ ยกเว้นกับกรณีดยุกซึ่งเป็นบรรดาศักดิ์ที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกราชวงศ์หรือผู้ที่คู่ควรเท่านั้น

ภริยาของมาร์ควิส หรือสุภาพสตรีที่มีบรรดาศักดิ์เป็นมาร์ควิส จะเรียกว่า มาร์เชอเนส (อังกฤษ: marchioness) ในหมู่เกาะอังกฤษ หรือ มาร์กีซ (ฝรั่งเศส: marquise) ในประเทศอื่น ๆ ในยุโรป

ในเยอรมัน มาร์เกรฟเป็นตำแหน่งของผู้ปกครองอาณาจักร รวมถึงมาร์เกรฟแห่งบรันเดนบูร์ก มาร์เกรฟแห่งบาเดิน และมาร์เกรฟแห่งเบรุธ และไม่สามารถเทียบเคียงได้กับบรรดาศักดิ์มาร์ควิสในประเทศแถบยุโรปตะวันตก และยุโรปใต้อื่น ๆ

ดูเพิ่มแก้ไข