มรณสักขี[1] (อังกฤษ: martyr) คือผู้ถูกฆ่าตายเนื่องจากไม่ยอมละทิ้งความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา[2]

คริสตชนมรณสักขีแห่งญี่ปุ่น ภาพวาดในคริสต์ศตวรรษที่ 17

มรณสักขีส่วนมากได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และได้รับความเคารพนับถือจากชนรุ่นหลัง ในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำและวีรชนในยามที่ตนตกอยู่ในภาวะลำบาก มรณสักขีจึงมีบทบาทสำคัญในทางศาสนา นอกจากนี้มรณสักขีหลายคนยังมีอิทธิพลต่อชีวิตโลกวิสัยด้วย เช่น โสกราตีส

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ศัพท์คาทอลิก" (PDF). ศูนย์คริสตศาสนธรรม มิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ. ม.ป.ป. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
  2. "martyr". Oxford University Press. พ.ศ. 2561. สืบค้นเมื่อ 15 สิงหาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)

ดูเพิ่มแก้ไข