ภาษามลายูบ้าบ๋า

ภาษามลายูบ้าบ๋า (มลายู: Bahasa Melayu Baba) หรืออาจเรียกว่า ภาษาจีนช่องแคบ (อังกฤษ: Straits Chinese) ถือเป็นภาษาถิ่นหนึ่งของภาษามลายู โดยมีการยืมคำในภาษาฮกเกี้ยนค่อนข้างมาก แต่ปัจจุบันเป็นภาษาที่ใกล้ตาย และใช้กันในกลุ่มชาวเปอรานากันรุ่นเก่า ในขณะที่คนรุ่นใหม่หันไปพูดภาษาอังกฤษกัน โดยชาวเปอรานากันในประเทศมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะอาศัยในรัฐมะละกาและรัฐปีนัง ส่วนในสิงคโปร์มีผู้พูดภาษานี้ในเขตกาตง เขตกีย์แลนด์ และเขตเจาเฉียต และในอินโดนีเซีย มีผู้พูดภาษานี้แถบชวาตะวันออกโดยเฉพาะเมืองซูราบายา

ภาษามลายูบ้าบ๋า
Bahasa Melayu Baba
ประเทศที่มีการพูดประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
จำนวนผู้พูด20,000 คน ในอินโดนีเซีย 10,000 คน ในสิงคโปร์ (ปี ค.ศ. 1986) 5,000 คน ในมาเลเซีย  (ไม่พบวันที่)
ตระกูลภาษา
ภาษาครีโอลมลายู
  • ภาษามลายูบ้าบ๋า
ระบบการเขียนอักษรละติน
รหัสภาษา
ISO 639-3mbf

ปัจจุบันมีผู้ใช้ภาษามลายูบ้าบ๋าน้อยลงจนเป็นภาษาใกล้สูญ ในประเทศอินโดนีเซีย ชาวเปอรานากันในแถบชวากลางหันมาพูดภาษาชวามากขึ้น ส่วนในแถบชวาตะวันตกก็หันมาพูดภาษาซุนดา และแถบซูราบายาเอง เด็กเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ก็หันมาพูดภาษาชวาถิ่นซูราบายาแทน และหลายคนเลือกที่จะเรียนรู้ภาษาจีนกลางมากกว่าภาษามลายูบ้าบ๋า จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ภาษามลายูบ้าบ๋าลดความสำคัญลงไป ส่วนคนรุ่นใหม่ยังสามารถใช้ภาษาผสมนี้ได้ แต่ใช้ได้อย่างจำกัด จึงได้นำคำใหม่เข้ามาใช้ (และเสียคำเก่าไป) จนกลายเป็นศัพท์สแลง จึงกลายเป็นช่องว่างของภาษาระหว่างคนเปอรานากันรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่

ตัวอย่างภาษาบ้าบ๋าซูราบายา แก้

ภาษาบ้าบ๋า ภาษาอังกฤษ คำแปล
1 Lu bo' gitu! Don't act that way! อย่าทำอย่างนั้น!
2 Yak apa kabarnya si Eli? How's Eli? อลี สบายดีไหม?
3 Nti' kamu pigio ambek cecemu ae ya Go with your sister, okay? ไปกับพี่สาวของเธอได้ไหม?
4 Nih, makanen sa'adae Please have a meal! มารับประทานอาหารได้แล้ว!
5 Kamu cari'en bukune koko ndhek rumae Ling Ling Search your brother's book in Ling Ling's house ไปหาหนังสือของพี่ชายคุณที่บ้านของหลิงหลิง

อ้างอิง แก้