ภาษานอร์สเก่า

(เปลี่ยนทางจาก ภาษานอร์สโบราณ)

ภาษานอร์สเก่า เป็นภาษากลุ่มเจอร์แมนิกเหนือ พูดในสแกนดิเนเวียและอาณานิคมโพ้นทะเลของชาวสแกนดิเนเวียในยุคไวกิงจนถึงประมาณ ค.ศ. 1300 ภาษานอร์สเก่าพัฒนามาจากภาษานอร์สดั้งเดิมในคริสต์ศตวรรษที่ 8 และพัฒนาไปเป็นภาษาเจอร์แมนิกเหนือหลายภาษาหลังยุคไวกิง ภาษาในปัจจุบันที่มาจากภาษานอร์สเก่าได้แก่ภาษาไอซ์แลนด์ แฟโร นอร์เวย์ เดนมาร์ก และสวีเดน

ภาษานอร์สเก่า
dǫnsk tunga
norrønt mál
ภูมิภาคสแกนดิเนเวีย ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ หมู่เกาะแฟโร บริเตนใหญ่ ไอร์แลนด์ นอร์ม็องดี วินแลนด์ โวลกา
สูญแล้วพัฒนาไปเป็นภาษากลุ่มเจอร์แมนิกเหนือหลายภาษาภายในคริสต์ศตวรรษที่ 14
ตระกูลภาษา
ระบบการเขียนอักษรรูนส์ ภายหลังใช้อักษรละติน
รหัสภาษา
ISO 639-2non
ISO 639-3non