กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

ลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ หรือกลุ่มภาษาสแกนดิเนเวีย เป็นสาขาย่อยของกลุ่มภาษาเจอร์แมนิก ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน

กลุ่มภาษาเจอร์แมนิกเหนือ
สีฟ้า - ภาษาสแกนดิเนเวียภาคพื้นทวีป
สีเขียว - ภาษาสแกนดิเนเวียภาคพื้นสมุทร