ฟุจิวะระ โนะ ฮิโระโกะ

จักรพรรดินีในจักรพรรดิโกะ-เรเซ

ฟุจิวะระ โนะ ฮิโระโกะ (ญี่ปุ่น: 藤原寛子โรมาจิFujiwara no Hiroko ; 1579 – 30 กันยายน 1670) หรือ ชิโจ โนะ มิยะ จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นเป็นธิดาคนโตของ ฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ และเป็นจักรพรรดินีลำดับที่ 1 หรือ โคโง ใน จักรพรรดิโกะ-เรเซ โดยเข้าถวายตัวเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1593 และได้รับการสถาปนาเป็นจักรพรรดินีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 1594 แต่มิอาจมีพระโอรสให้กับจักรพรรดิได้

ฟุจิวะระ โนะ ฮิโระโกะ
จักรพรรดินี (โคโง)13 เดือน 2 เออิโช ที่ 6 (27 มีนาคม พ.ศ. 1594)
จักรพรรดินี(ชูงู)17 เดือน 4 จิเรียกุ ที่ 4 (20 พฤษภาคม พ.ศ. 1611)
พระพันปีหลวง3 เดือน 7 เอ็งคีว ที่ 1 (23 กรกฎาคม พ.ศ. 1612)
พระอัยยิกาเจ้า20 เดือน 6 เอ็งคีว ที่ 6 (16 กรกฎาคม พ.ศ. 1617)

ประสูติโชเก็ง ที่ 9 (พ.ศ. 1579)
สิ้นพระชนม์14 เดือน 8 ไดจิ ที่ 2 (30 กันยายน พ.ศ. 1670)
อุจิ
พระนามอื่นชิโจ โนะ มิยะ
พระบิดาฟุจิวะระ โนะ โยะริมิชิ
พระราชสวามีจักรพรรดิโกะ-เรเซ
ถวายตัว22 เดือน 12 เออิโช ที่ 5 (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1593)
แต่งตั้งเป็นพระสนม27 เดือน 12 เออิโช ที่ 5 (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 1593)

กระทั่งวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 1611 หรือ 2 วันก่อนที่จักรพรรดิโกะ-เรเซสวรรคตพระองค์ได้สถาปนาเจ้าหญิงโชชิซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นชูงูและ ฟุจิวะระ โนะ คังชิ เป็น โคโง ขณะที่ฮิโระโกะถูกลดพระอิสริยยศเป็น ชูงู หรือจักรพรรดินีลำดับที่ 2 นับเป็นครั้งแรกที่มีจักรพรรดินีถึง 3 องค์ในวันเดียวกันจากนั้นไม่นานอดีตจักรพรรดินีฮิโระโกะได้ปลงพระเกศาเป็นแม่ชีมีฉายาทางธรรมว่า ชิโจ โนะ มิยะ

ในวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 1612 จักรพรรดิโกะ-ซังโจ ได้สถาปนาท่านชิโจเป็น โคไตโง หรือ ฮองไทเฮา จากนั้นในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 1617 จักรพรรดิชิระกะวะ ได้สถาปนาให้เป็น ไทโคไทโง หรือ สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า กระทั่งท่านชิโจสิ้นพระชนม์ที่ อุจิ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 1670

บันทึก

แก้