ฟาโรห์เมเนส

ฟาโรห์เมเนส (Pharaoh Menes) ทรงเป็นผู้รวบรวมประเทศอียิปต์ให้เป็นปึกแผ่นและทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 1 แห่งอียิปต์ ฟาโรห์เมเนสทรงปกครองอียิปต์ในช่วงศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาลและมีพระนามแบบกรีก (Greek) คือมิน (Min), มินาออส (Mina ios), เมนาส (Menas) และ นาเมอร์ (Narmer) ยังมีพระนามอื่น ๆ อีก

มีจารึกพระนามแห่งฟาโรห์เมเนสเป็นภาษากรีกที่เมืองอบีดอส (Abydos) และบันทึกพระนามแห่งตูริน แต่พระนามในทางนิรุกติศาสตร์มีปัญหาอยู่ตรงการเชื่อมกริยาอย่าง “Tu Endure-ความอดทน” แต่หากดูในแบบไฮเออโรกลีฟอียิปต์ คำว่า Menes หรือ MN จะแปลว่า “ดังนี้ดังนั้นหรือคนนี้คนนั้น” ฟาโรห์เมเนสทรงก่อตั้งเมืองเมมฟิสและมีรับสั่งให้ก่อสร้างทางกั้นน้ำในแม่น้ำไนล์

อ้างอิงแก้ไข