ฟาโรห์ฮอร์-อฮา

ฟาโรห์ฮอร์-อฮา ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 1 ทรงปกครองอียิปต์ตั้งแต่ปี 3050-3042 ปีก่อน