ฟาโรห์ฮอร์-อฮา ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์ที่ 1 ทรงปกครองอียิปต์ในช่วง 3,100 ปีก่อนคริสต์ศักราช

อัตลักษณ์ แก้

พระนาม แก้

พระนาม ฮอร์-อฮา ที่ใช้กันโดยทั่วไปเป็นพระนามฮอรัสของฟาโรห์ ซึ่งมีชื่อเต็มว่า ฮอรัส-อฮา หมายถึง ฮอรัสนักสู้[1]

ทฤษฎี แก้

มีทฤษฎีบางส่วนเกี่ยวกับฮอร์-อฮาที่มีการโต้แย้ง โดยบางส่วน[2]เชื่อว่าพระองค์เป็นคนเดียวกันกับฟาโรห์เมเนสในตำนานที่รวมอียิปต์เป็นหนึ่ง ในขณะที่บางส่วนอ้างว่าพระองค์เป็นพระโอรสในฟาโรห์นาร์เมอร์ที่รวมอียิปต์เป็นหนึ่ง นาร์เมอร์กับเมเนสอาจเป็นฟาโรห์องค์เดียวกันที่มีชื่อเรียกมากกว่าหนึ่งแบบ ถึงกระนั้น มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในสมัยนั้นมากพอที่จะให้นาร์เมอร์เป็นฟาโรห์ผู้รวมอียิปต์องค์แรก (ดูแผ่นนาร์เมอร์) และฮอร์-อฮาเป็นพระราชโอรสและทายาทผู้สืบทอด

อ้างอิง แก้

  1. Edwards 1971: 13
  2. Stephan Seidlmayer, The Rise of the State to the Second Dynasty, quoted in Egypt: The World of the Pharaohs, 2004 (translated from German, 2010), ISBN 978-3-8331-6000-4

บรรณานุกรม แก้