ฟรีดริช ชเลเกิล

คาร์ล วิลเฮ็ล์ม ฟรีดริช (ฟ็อน) ชเลเกิล (เยอรมัน: Karl Wilhelm Friedrich (von) Schlegel) หรือที่นิยมเรียก ฟรีดริช ชเลเกิล เป็นนักกวี, นักวิจารณ์วรรณกรรม, นักปรัชญา, นักนิรุกติศาสตร์ และนักภารตศึกษาชาวเยอรมัน เขากับพี่ชาย เอากุสท์ วิลเฮ็ล์ม ชเลเกิล ถือเป็นบุคคลสำคัญด้านศิลปะจินตนิยมในเมืองเยนา เขายังเป็นผู้บุกเบิกวิชาอินเดีย-ยุโรปศึกษา (Indo-European studies), ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ (Comparative linguistics) และการจัดกลุ่มภาษาตามลักษณะโครงสร้างคำ (Morphological typology) ชเลเกิลสมัยที่เป็นวัยรุ่นเป็นพวกอเทวนิยม หัวสุดโต่ง และชอบอยู่ลำพัง อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1808 ชเลเกิลคนเดิมหันไปนับถือโรมันคาทอลิก

ฟรีดริช ชเลเกิล
Friedrich Schlegel
Franz Gareis Portrait Friedrich Schlegel.jpg
ฟรีดริช ชเลเกิล ในปี 1801
เกิด10 มีนาม ค.ศ. 1772
ฮันโนเฟอร์ แคว้นเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
เสียชีวิต12 มกราคม ค.ศ. 1829
เดรสเดิน ราชอาณาจักรซัคเซิน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกิททิงเงิน
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช
ยุคศตวรรษที่ 19
แนวทางปรัชญาตะวันตก
ความสนใจหลัก
ญาณวิทยา, นิรุกติศาสตร์, ปรัชญาประวัติศาสตร์
เป็นอิทธิพลต่อ

ชเลเกิลเกิดที่เมืองฮันโนเฟอร์ รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค ในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นบุตรของบาทหลวงโยฮัน อาด็อล์ฟ ชเลเกิล (Johann Adolf Schlegel) เขาศึกษาวิชากฎหมายที่เกิททิงเงินและไลพ์ซิชเป็นเวลาสองปีและได้รู้จักกับฟรีดริช ชิลเลอร์ ต่อมาในปีค.ศ. 1796 เขาย้ายไปอยู่กับพี่ชายที่เมืองเยนา ที่นั่นเขาได้ทำงานร่วมกับบุคคลแนวหน้าอย่างโนวาลิส, ลูทวิช ทีค และฟิชเทอ

อ้างอิงแก้ไข

  1. Michael N. Forster, After Herder: Philosophy of Language in the German Tradition, Oxford University Press, 2010, p. 9.