โยฮัน ก็อทลีพ ฟิชเทอ

โยฮัน ก็อทลีพ ฟิชเทอ (เยอรมัน: Johann Gottlieb Fichte) เป็นนักปรัชญาชาวเยอรมันและต่อมากลายเป็นแกนนำหลักในการก่อตั้งขบวนการปรัชญาที่ชื่อว่าอุดมการณ์เยอรมัน (German idealism) ซึ่งเป็นแนวความคิดที่พัฒนาต่อยอดมาจากทฤษฎีและงานเขียนเชิงจริยธรรมของอิมมานูเอล คานต์ นักปรัชญาและนักวิชาการพึ่งจะเริ่มยอมรับนับถือฟิชเทอเป็นนักปรัชญาคนสำคัญเมื่อไม่นานมานี้จากการใช้เชาวน์ปัญญาตนขยายอัตพิชาน (self-consciousness) หรือการตระหนักตน (self-awareness) ฟิชเทอยังทำงานเขียนเกี่ยวกับปรัชญาการเมือง และยังได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในบิดาของลัทธิชาตินิยมเยอรมัน

โยฮัน ก็อทลีพ ฟิชเทอ
Johann Gottlieb Fichte
เกิด19 พฤษภาคม ค.ศ. 1762(1762-05-19)
รัมเมอเนา, รัฐผู้คัดเลือกซัคเซิน จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เสียชีวิต27 มกราคม ค.ศ. 1814(1814-01-27) (51 ปี)
เบอร์ลิน, ราชอาณาจักรปรัสเซีย
สัญชาติเยอรมัน
การศึกษามหาวิทยาลัยเยนา
มหาวิทยาลัยไลพ์ซิช
ยุคศตวรรษที่ 18
แนวทางปรัชญาตะวันตก
สถาบันมหาวิทยาลัยเยนา
มหาวิทยาลัยแอร์ลังเงิน
มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน
ความสนใจหลัก
อัตพิชาน, จริยธรรม, ปรัชญาการเมือง

อ้างอิง

แก้
  1. Fichte wrote that his admiration for Maimon's talent "[k]nows no limit," and also that "Maimon has completely overturned the entire Kantian philosophy as it has been understood by everyone until now." (Gesamtausgabe III/2: 275)
  2. Breazeale 2013, p. 23.
  3. Breazeale 2013, p. 2.
  4. Breazeale 2013, p. 308.
  5. Breazeale 2013, p. 94.
  6. Maier, S. (2009). "Der Einfluss der Fichteschen Philosophie in der Medizin bei Adolph Karl August Eschenmayer. Eberhard-Karls-Universität Tübingen: Medizinische Fakultät.
  7. Breazeale and Rockmore 2010: David Kenosian, "Fichtean Elements in Wilhelm von Humboldt's Philosophy of Language", esp. p. 357.