รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์

รัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์ (อังกฤษ: Electorate of Hanover) หรือ รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg) เป็นหนึ่งในรัฐผู้คัดเลือกลำดับที่เก้าของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] ในปี ค.ศ. 1692 เมื่อจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 พระราชทานตำแหน่งเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกให้แก่ แอนสท์ ออกัสตัส เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ทรงเข้าช่วยในสงครามมหาพันธมิตร แต่การแต่งตั้งนี้ก็ได้รับการประท้วง และไม่ได้เป็นไปอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี ค.ศ. 1708

รัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์
Kurfürstentum Hannover
รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg
รัฐในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 1708-1803
ค.ศ. 1813-1814

 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เมืองหลวง ฮันโนเฟอร์
การปกครอง ราชาธิปไตย
เจ้าผู้ครอง
 -  ค.ศ. 1708-ค.ศ. 1727 จอร์จที่ 1
 -  ค.ศ. 1727-ค.ศ. 1760 จอร์จที่ 2
 -  ค.ศ. 1760-ค.ศ. 1814 จอร์จที่ 3
ประวัติศาสตร์
 -  ยกฐานะเป็นอาณาจักรเลือกตั้ง การประชุมแห่งเวียนนา ค.ศ. 1692
 -  ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ ค.ศ. 1708
 -  ยุทธการไลพ์ซิก 19 ตุลาคม ค.ศ. 1813
 -  การประชุมใหญ่แห่งเวียนนา 12 ตุลาคม ค.ศ. 1814

อ้างอิงแก้ไข

  1. Heraldica.org: The Holy Roman Empire[1]