รัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค

ราชรัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค (เยอรมัน: Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg) หรือ ราชรัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์ (เยอรมัน: Kurfürstentum Hannover) เป็นหนึ่งในราชรัฐผู้คัดเลือกลำดับที่เก้าของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์[1] ในปี ค.ศ. 1692 เมื่อจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 พระราชทานตำแหน่งเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกให้แก่ แอนสท์ เอากุสท์ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้ทรงเข้าช่วยในสงครามมหาพันธมิตร แต่การแต่งตั้งนี้ก็ได้รับการประท้วง และไม่ได้เป็นไปอย่างเป็นทางการจนกระทั่งปี ค.ศ. 1708


แคว้นในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
ราชรัฐผู้คัดเลือกเบราน์ชไวค์-ลือเนอบวร์ค
Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg
ตราอาร์ม
แผนที่
ชื่ออื่น ราชรัฐผู้คัดเลือกฮันโนเฟอร์
(Kurfürstentum Hannover)
ระหว่าง ค.ศ. 1708-1803
ค.ศ. 1813-1814
ก่อนหน้า ราชรัฐคาเลินแบร์ค (สิ้นสุด 1692)
ผู้ครอง เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก
สภา สภาเจ้าผู้คัดเลือก
เครือ นีเดอร์ซัคเซิน
ศูนย์กลาง ฮันโนเฟอร์
ราชวงศ์ ฮันโนเฟอร์
ภาษา ภาษาเยอรมันใต้, ภาษาเยอรมัน


ผู้รับช่วง ราชอาณาจักรฮันโนเฟอร์

อ้างอิง

แก้
  1. Heraldica.org: The Holy Roman Empire[1]