พูดคุย:โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Active discussions

หน้านี้เป็นหน้าพูดคุยสำหรับการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาบทความ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ลิขสิทธิ์แก้ไข


บทความนี้ นำข้อความบางส่วนมาจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่น http://www.wpm.ac.th/ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

ย้ายจากหน้าหลัก --Manop | พูดคุย 00:13, 29 เมษายน 2551 (ICT)

กล่องข้อมูลแก้ไข

ข้อมูลในกล่องข้อมูล มันเยอะแล้วมันรกไปไม่เหมือนกล่องข้อมูลนะครับ คือจริงแล้วกล่องข้อมูลเป็นแค่ข้อมูลสรุปของทางโรงเรียน ที่กล่าวถึงทั้งหมดเท่านั้นนะครับ ข้อมูลย่อยควรอยู่ในตัวเนื้อหามากกว่า เห็นบางโรงเรียนก็ใส่เต็มไปหมด ผมเพิ่มคำตอบบางส่วนไว้ที่ คุยเรื่องแม่แบบ:กล่องข้อมูล โรงเรียน ด้วยนะครับ --Manop | พูดคุย 23:46, 28 เมษายน 2551 (ICT)

ข้อมูลบางประการแก้ไข

  • ๓) คำนำหน้าชื่อบุคคล คำนำหน้าชื่อว่า "อาจารย์" นี่ บุคคลที่ใช้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่ง "อาจารย์" หรือเปล่าคะ เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีแต่ตำแหน่งครูเท่านั้น และอาจารย์ไม่ใช่คำนำหน้าชื่อตามกฎหมายของครูโรงเรียนมัธยมฯ อีกด้วย
  • ๔) ในส่วนหมายเหตุ ถ้าจะระบุการอ้างอิง น่าจะไปใส่ท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงมากกว่ามาแหมะไว้ที่ช่องหมายเหตุนะคะ กับทั้งยังทำให้กล่องข้อมูลดูยาวพิลึกโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

——YURi | พูดคุย - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑, ๐๒:๔๒ นาฬืกา (GMT)

การรวมบทความและข้อเสนอแนะแก้ไข

ข้อความดังต่อไปนี้สมควรไปรวมกับบทความ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล นะคะ เพราะ ๑) มีข้อความและเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ๒) ข้อความดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความนี้เท่าไร เพราะเป็นเรื่องของพระราชลัญจกรอันเป็นส่วนหนึ่งของตราโรงเรียนมากกว่า ซึ่งก็เป็นตราเดียวกับตรามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร ไม่เช่นนั้นทุก ๆ บทความว่าด้วยมหาวิทยาลัยก็คงอธิบายรายละเอียดดังข้อความเช่นว่า ดังนั้นน่าจะปรับปรุงบทความนี้ด้วยการตัดทอนข้อความดังกล่าวออกไปค่ะ และ/หรือจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังบทความพระราชลัญจกรฯ

  • ก) "พระราชลัญจกรประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในตราประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ซึ่งแปลความหมายได้ว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ซึ่งในวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี พระองค์ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน"
  • ข) "
  • ██ สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • ██ สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • ██ สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • ██ สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ██ สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

——YURi | พูดคุย - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑, ๒๓:๒๗ นาฬืกา (GMT)


ผมมีความเห็นว่า เอาไปไว้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดีกว่านะครับ ถึงจะเป็น พระราชลัญจกร แต่เป็นตราพระราชทานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-- Lv.66i อะควากับวิศวกรรมเครื่องแกง ไฟล์:WikiBotany tap.png 23:44, 29 เมษายน 2551 (ICT)


ที่เค้าเห็นว่าน่าจะเอาไปไว้ที่ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล เพราะว่าในนั้นมีข้อความเช่นเดียวกันอยู่แล้วนะึคะ แต่ก็แล้วแต่ความพิจารณาของผู้ริเริ่มบทความค่ะ
——YURi | พูดคุย - ๓๑ เมษายน ๒๕๕๑, ๐:๑๗ นาฬืกา (GMT)


ถ้าเช่นนั้น ก็สามารถลบออกได้ครับ แล้วใส่ข้อความให้ไปดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบกรณี ไทยสยาม ที่ชี้ให้ไปดูทฤษฎีที่ กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได
-- Lv.66i อะควากับวิศวกรรมเครื่องแกง ไฟล์:WikiBotany tap.png 00:37, 30 เมษายน 2551 (ICT)

ควรย้าย แต่ไม่ควรลบแก้ไข

จากความเห็นว่าให้ย้ายหัวข้อ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร#ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน: พระที่นั่งอัฐทิศ ผมเห็นด้วยครับ ที่ควรจะไปแสดงในหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรลบข้อมูลส่วนนี้ในหน้า โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเหมือนกัน และใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน ฉะนั้นจึงมีสิทธิที่จะแสดงเนื้อหานี้ได้--ผู้ใช้:Nonpawit

ความคิดเห็นแก้ไข

ผมไม่ค่อยมีความรู้เยวกับบทความนี้ซักเท่าไหร่ ได้แค่ดูผ่านๆ บทความนี้ยาวดีครับ ถ้ามีเนื้อหาเจาะลึกและมีอ้างอิงเหมาะสมแล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นอีกครับ --Horus 13:18, 10 พฤษภาคม 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร"