พูดคุย:โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Former good articleโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร was one of the บทความคุณภาพ, but it has been removed from the list. There are suggestions below for improving the article to meet the good article criteria. Once these issues have been addressed, the article can be renominated. Editors may also seek a reassessment of the decision if they believe there was a mistake.
หลักไมล์บทความ
วันที่กระบวนการผลลัพธ์
13 กุมภาพันธ์ 2008เสนอชื่อคัดเลือกบทความคัดสรรไม่ผ่าน
19 พฤษภาคม 2008เสนอชื่อคัดเลือกบทความคุณภาพผ่าน
31 พฤษภาคม 2021Good article reassessmentDelisted
สถานะปัจจุบัน: Delisted good article
PortalTH onlylogo.png โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
School.svg โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสถานศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
วิกิ สถาบันอุดมศึกษา.png โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นส่วนหนึ่งของ สถานีย่อย:สถาบันอุดมศึกษาไทย มีจุดมุ่งหมายที่จะรวบรวมเรื่องทุกอย่างเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
ถ้าต้องการมีส่วนร่วมกับโครงการ สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยเข้าไปที่ โครงการวิกิสถานศึกษา และ หน้าสถานีสถาบันอุดมศึกษาไทย
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ


ลิขสิทธิ์แก้ไข


บทความนี้ นำข้อความบางส่วนมาจากเว็บไซต์หรือสื่ออื่น http://www.wpm.ac.th/ ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว อนุญาตให้เผยแพร่ต่อได้ โดยไม่สงวนลิขสิทธิ์

ย้ายจากหน้าหลัก --Manop | พูดคุย 00:13, 29 เมษายน 2551 (ICT)

กล่องข้อมูลแก้ไข

ข้อมูลในกล่องข้อมูล มันเยอะแล้วมันรกไปไม่เหมือนกล่องข้อมูลนะครับ คือจริงแล้วกล่องข้อมูลเป็นแค่ข้อมูลสรุปของทางโรงเรียน ที่กล่าวถึงทั้งหมดเท่านั้นนะครับ ข้อมูลย่อยควรอยู่ในตัวเนื้อหามากกว่า เห็นบางโรงเรียนก็ใส่เต็มไปหมด ผมเพิ่มคำตอบบางส่วนไว้ที่ คุยเรื่องแม่แบบ:กล่องข้อมูล โรงเรียน ด้วยนะครับ --Manop | พูดคุย 23:46, 28 เมษายน 2551 (ICT)

ข้อมูลบางประการแก้ไข

  • ๓) คำนำหน้าชื่อบุคคล คำนำหน้าชื่อว่า "อาจารย์" นี่ บุคคลที่ใช้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่ง "อาจารย์" หรือเปล่าคะ เพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้มีแต่ตำแหน่งครูเท่านั้น และอาจารย์ไม่ใช่คำนำหน้าชื่อตามกฎหมายของครูโรงเรียนมัธยมฯ อีกด้วย
  • ๔) ในส่วนหมายเหตุ ถ้าจะระบุการอ้างอิง น่าจะไปใส่ท้ายข้อความที่ต้องการอ้างอิงมากกว่ามาแหมะไว้ที่ช่องหมายเหตุนะคะ กับทั้งยังทำให้กล่องข้อมูลดูยาวพิลึกโดยไม่จำเป็นอีกด้วย

——YURi | พูดคุย - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑, ๐๒:๔๒ นาฬืกา (GMT)

การรวมบทความและข้อเสนอแนะแก้ไข

ข้อความดังต่อไปนี้สมควรไปรวมกับบทความ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล นะคะ เพราะ ๑) มีข้อความและเนื้อหาสาระคล้ายคลึงกัน ๒) ข้อความดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับบทความนี้เท่าไร เพราะเป็นเรื่องของพระราชลัญจกรอันเป็นส่วนหนึ่งของตราโรงเรียนมากกว่า ซึ่งก็เป็นตราเดียวกับตรามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร ไม่เช่นนั้นทุก ๆ บทความว่าด้วยมหาวิทยาลัยก็คงอธิบายรายละเอียดดังข้อความเช่นว่า ดังนั้นน่าจะปรับปรุงบทความนี้ด้วยการตัดทอนข้อความดังกล่าวออกไปค่ะ และ/หรือจัดให้มีการเชื่อมโยงไปยังบทความพระราชลัญจกรฯ

  • ก) "พระราชลัญจกรประจำพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในตราประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็นอุหรือเลข ๙ รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ซึ่งแปลความหมายได้ว่า มีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน ซึ่งในวันบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี พระองค์ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเษกจากทิศทั้งแปด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ทรงรับน้ำอภิเษกจากสมาชิกรัฐสภาแทนที่จะทรงรับจากราชบัณฑิตดังในรัชกาลก่อน"
  • ข) "
  • ██ สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”
  • ██ สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • ██ สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • ██ สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  • ██ สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

——YURi | พูดคุย - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๑, ๒๓:๒๗ นาฬืกา (GMT)


ผมมีความเห็นว่า เอาไปไว้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ดีกว่านะครับ ถึงจะเป็น พระราชลัญจกร แต่เป็นตราพระราชทานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
-- Lv.66i อะควากับวิศวกรรมเครื่องแกง ไฟล์:WikiBotany tap.png 23:44, 29 เมษายน 2551 (ICT)


ที่เค้าเห็นว่าน่าจะเอาไปไว้ที่ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล เพราะว่าในนั้นมีข้อความเช่นเดียวกันอยู่แล้วนะึคะ แต่ก็แล้วแต่ความพิจารณาของผู้ริเริ่มบทความค่ะ
——YURi | พูดคุย - ๓๑ เมษายน ๒๕๕๑, ๐:๑๗ นาฬืกา (GMT)


ถ้าเช่นนั้น ก็สามารถลบออกได้ครับ แล้วใส่ข้อความให้ไปดูเพิ่มที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แบบกรณี ไทยสยาม ที่ชี้ให้ไปดูทฤษฎีที่ กลุ่มชาติพันธุ์ไท-กะได
-- Lv.66i อะควากับวิศวกรรมเครื่องแกง ไฟล์:WikiBotany tap.png 00:37, 30 เมษายน 2551 (ICT)

ควรย้าย แต่ไม่ควรลบแก้ไข

จากความเห็นว่าให้ย้ายหัวข้อ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร#ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน: พระที่นั่งอัฐทิศ ผมเห็นด้วยครับ ที่ควรจะไปแสดงในหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏ แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ไม่ควรลบข้อมูลส่วนนี้ในหน้า โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุเพราะถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเหมือนกัน และใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน ฉะนั้นจึงมีสิทธิที่จะแสดงเนื้อหานี้ได้--ผู้ใช้:Nonpawit

ความคิดเห็นแก้ไข

ผมไม่ค่อยมีความรู้เยวกับบทความนี้ซักเท่าไหร่ ได้แค่ดูผ่านๆ บทความนี้ยาวดีครับ ถ้ามีเนื้อหาเจาะลึกและมีอ้างอิงเหมาะสมแล้ว ก็จะดียิ่งขึ้นอีกครับ --Horus 13:18, 10 พฤษภาคม 2551 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร"