พูดคุย:โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/GA1

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

การประเมินซ้ำบทความคุณภาพแก้ไข

บทความ (แก้ | แก้แบบเห็นภาพ | ประวัติ) · พูดคุย (แก้ | ประวัติ) · เฝ้าดู

รายการตรวจแก้ไข

เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม  
1ข) ภาษาและโครงสร้าง  
1ค) ลำดับ  
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ   (ไม่มีศัพท์เฉพาะวงการ)
1จ) คู่มือการเขียน  
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์  
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ  
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ  
3ก) เล่าแง่มุมหลัก  
3ข) ไม่นอกประเด็น  
4) เป็นกลาง  
5) เสถียรภาพ  
6) ภาพ (ถ้ามี)   (ลบภาพไม่เสรี 3 ภาพ ส่วนที่เหลือใช้ได้ แต่อาจต้องคัดและวางผังใหม่เพื่อให้ดูสวยงาม)

ผู้ทบทวนหลัก: Horus (พูดคุย)

ผลการประเมิน: ลดระดับ

เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข

  1. อ้างอิงมีน้อยมาก
    1. อ้างอิงจากเว็บไซต์เด็กดี (อ้างอิงที่ 5)
    2. ครึ่งหนึ่งเป็นการอ้างอิงป้ายรถเมล์ที่ผ่านโรงเรียนจากเว็บไซต์ ขสมก (อ้างอิงที่ 7-11)
    3. อ้างอิงเนื้อหาทั้งหมดในบทความไม่ครบถ้วน ขัดข้อ 2 (ก)

--EZBELLA (คุย) 16:55, 20 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)

  1. ส่วน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง, หลักสูตร, ระบบการคัดเลือก, ชีวิตในโรงเรียน และ ศิษย์เก่า ขัดต่อ 1 (ก) (ข) (ค) (จ) สำหรับผู้สนใจปรับปรุงสามารถสอบถามเพื่อให้ขยายความได้ครับ --Horus (พูดคุย) 21:59, 21 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)
  2. ผมเองก็ไม่ได้ทบทวนละเอียดนัก แต่ประเด็น 1 (ฉ), 2 (ก), 3 (ก) (ข) น่าจะหาแหล่งอ้างอิงและเนื้อหาได้มากกว่านี้ โดยเฉพาะโรงเรียนตั้งมาตั้งแต่ปี 2496 --Horus (พูดคุย) 21:59, 21 กุมภาพันธ์ 2564 (+07)
@Horus: กินเวลามา 3 เดือนแล้วดำเนินการถอนออกจาก GA เลยไหมครับ --`Ez. (คุย) 16:36, 31 พฤษภาคม 2564 (+07)
ลืมไปแล้วครับ 55 --Horus (พูดคุย) 16:41, 31 พฤษภาคม 2564 (+07)
กลับไปที่หน้า "โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร/GA1"