พูดคุย:โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ
Sciences humaines.svg โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับการศึกษา ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
PortalTH onlylogo.png โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิประเทศไทยและสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศไทย ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิวิทยาศาสตร์และสถานีย่อย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ทฤษฏีวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการหรือหน้าสถานีย่อยเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ
School.svg โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิกิสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับสถานศึกษา อันประกอบด้วย โรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ด้วยการช่วยกันพัฒนาบทความ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือแวะไปที่หน้าโครงการเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 พอใช้  บทความนี้อยู่ที่ระดับพอใช้ ตามการจัดระดับการเขียนบทความ

ความเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวแก้ไข

มหิดลวิทยานุสรณ์ ก่อตั้ง 3 มิถุนายน พ.ศ. 2534 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เพื่อเป็นสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่ฝึกทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นการเตรียมบุคลากรไว้รองรับโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ


ความเป็นแห่งแรกยืนยันได้ แต่ความเป็นแห่งเดียว ต้องถามจาก รร. จุฬาภรณ์ Kaew 05:52, 27 เมษายน 2552 (ICT)

http://it.science.cmu.ac.th/splatter/ อ้างว่าเป็นแห่งเดียวด้วย --Kaew 19:03, 2 พฤษภาคม 2552 (ICT)

ชื่อบทความแก้ไข

ชื่อ "โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์" ไม่มีคำว่า "(องค์การมหาชน)" ต่อท้ายครับ ตาม พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 5

"ให้จัดตั้งองค์การมหาชนขึ้น เรียกว่า “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” และให้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Mahidol Witthayanusorn School”"

--Aristitleism 15:04, 4 สิงหาคม 2554 (ICT)

เหตุการณ์สำคัญ / จัดระดับบทความแก้ไข

ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องนำออกหรือไม่ หรือควรจะเลือกมาเป็นบางเหตุการณ์แล้วใส่ไว้ในประวัติ ในส่วนของระดับบทความ จากการเปรียบเทียบกับบทความอื่น ๆ คิดว่าสามารถปรับระดับเป็นบทความ ดี ได้? เห็นว่าอย่างไรกันครับ? Kuttamon 02:06, 12 มกราคม 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์"