พูดคุย:สุลัยมานผู้เกรียงไกร

การอภิปรายที่ยังไม่จบ

คำถามเรื่องเหตุการมีส่วน ดูเพิ่ม 2 ส่วนแก้ไข

รบกวนสอบถามครับเหตุใดบทความดังกล่าวจึงมีส่วนของดูเพิ่ม ถึง 2 ส่วน ซ้ำกันครับ ?Tris T7 05:21, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT) และเหตุใด ส่วน ดูเพิ่ม ไปอยู่ใต้อ้างอิงล่ะครับ ?

Contents 1Alternative names and titles 2Early life 2.1Accession 3Military campaigns 3.1Conquests in Europe 3.2Ottoman–Safavid War 3.3Campaigns in the Indian Ocean 3.4Mediterranean and North Africa 4Administrative reforms 5Cultural achievements 6Personal life 6.1Consorts 6.2Issue 6.2.1Sons 6.2.2Daughters 6.3Relationship with Hürrem Sultan 6.4Languages 6.5Grand Vizier Pargalı Ibrahim Pasha 7Succession 8Death 9Legacy 10In popular culture 11See also 12Notes 13References 14Further reading 15External links

ลำดับของส่วนในบทความในภาษาอังกฤษ ครับ Tris T7 05:29, 27 พฤศจิกายน 2561 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สุลัยมานผู้เกรียงไกร"